Geten

Senast ändrad: 17 mars 2023

Geten ingår i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Geten:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Geten

EU_CD SE649314-149514, län E (Östergötlands län)

Sjönummer 649314-149514, h.ö.h. 94 m, Motala ström, 67

Den första kalkningen genomfördes 1987. Den senaste kalkningen genomfördes 2006-10-04.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

 

Total area (km2) 0,19
Vattenytans area (km2) 0,2
Vattenvolym (Mm3) 0,885
Volym epilimnion (0–- m) (%) -
Maximalt djup (m) 7,5
Medeldjup (m) 3,6
Mediandjup, D50 (m) 2,8
Total strandlinjelängd (km) 2,85
Strandflikighet (%) -
Total bottenareal (km2) -
Bottenareal i epilimnion (%) -

Andel av yta och totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal (km2): 2,8
Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 5
Teor. vattenomsättningstid (år): 1,9

Strandzon

 

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

 

Vattendragslängder