Rädsjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Rädsjön ingår i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Rädsjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Rädsjön

EU_CD SE674570-141911, län W (Dalarnas län)

Sjönummer 674570-141911, h.ö.h. 362 m, Dalälven, 53

Den första kalkningen genomfördes 1980. Den senaste kalkningen genomfördes 2005-09-21.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,50
Vattenytans area (km2) 0,50
Vattenvolym (Mm3) 4,853
Volym epilimnion (0–6 m) (%) -
Maximalt djup (m) 26
Medeldjup (m) 8,7
Mediandjup, D50 (m) 5
Total strandlinjelängd (km) 3,53
Strandflikighet (%) -
Total bottenareal (km2) -
Bottenareal i epilimnion (%) -

Andel av yta och totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 3,04
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 12,0
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 3,56

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

 

Vattendragslängder