Skifsen

Senast ändrad: 17 mars 2023

Skifsen ingår i mätprogrammet vilande sjöar, d.v.s. sjöar med avslutad kalkning.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Skifsen:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Skifsen

EU_CD SE666268-142230, län W (Dalarnas län)

Sjönummer 666268-142230, h.ö.h. 335 m, Göta älv Gullspångsälven, 108

Den första kalkningen genomfördes 1988. Den senaste kalkningen genomfördes 2004-10-01.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,35
Vattenytans area (km2) 0,35
Vattenvolym (Mm3) 1,05
Volym epilimnion (0–6 m) (%) -
Maximalt djup (m) 9
Medeldjup (m) 3
Mediandjup, D50 (m) 2,5
Total strandlinjelängd (km) 3,81
Strandflikighet (%) -
Total bottenareal (km2) -
Bottenareal i epilimnion (%) -

Andel av yta i olika djupskikt

 

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 1,9
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 13
  • Teor. vattenomsättningstid (år):1,16

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

 

Vattendragslängder