Pegelmätningar inom IKEU-programmet

Senast ändrad: 08 augusti 2017

SLU, Institutionen för vatten och miljö lagrar pegeldata (vattenstånd) från kontinuerligt registrerande loggar i IKEU-programmets vattendrag. Kontaktperson för pegeldata är Pernilla Rönnback, pernilla.ronnback@slu.se.

Fakta:

Syftet med pegelmätningarna är att utvärdera om provtagningen gjorts i samband med surstötar. Surstötar sammanfaller ofta med högvattenflöden. Pegelmätningarna beskrivs närmare i följande rapport:

Wilander, A., Östlund, M. & Andrén, C. (2013) Utvärdering av pegelmätningar i IKEU-vattendrag 2007-2011. Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala, Rapport 2013:2. Get PDF