Temperaturmätningar inom IKEU-programmet

Senast ändrad: 08 augusti 2017

SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenlaboratoriet lagrar temperaturdata från kontinuerligt registrerande loggar i IKEU-programmets sjöar och vattendrag. Kontaktperson för temperaturdata är Magnus Dahlberg, magnus.dahlberg@slu.se.

Temperaturmätningar görs även i samband med pegelmätningarna


Kontaktinformation

Magnus Dahlberg, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar, SLU
magnus.dahlberg@slu.se, 010-478 42 22