Vattenföring inom IKEU-programmet

Senast ändrad: 09 augusti 2017

Beräkningar av vattenföring (Q) görs av SMHI.

Beräkningsområdet är ofta större än provpunktens avrinningsområde. För alla stationer har en arealviktad faktor räknats fram mellan provpunktens och HYPE-områdets avrinningsområdesarea. Q för provpunkten har sedan räknats fram genom att multiplicera varje dygnsmedelvärde enligt HYPE-modellen med arealfaktorn. 

Från och med år 2009 levererar SMHI vattenföringsdata beräknade endast enligt modellen S-HYPE. Tidigare gjordes beräkningarna med HBV-PULS. Detta innebär att det mellan åren 2008 och 2009 sker ett "brott" i tidsserien för vattenföringar. För att detta ska vara så tydligt som möjligt, presenterar IKEU vattenföringen dubbelt för åren 1990-2008. 

Omräkningen med arealsfaktorn görs vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Kontaktperson för IKEU:s vattenföringsdata är Pernilla Rönnback, pernilla.ronnback@slu.se.

 

Fakta:

En jämförelse mellan IKEU-programmets pegelmätningar och Syftet med pegelmätningarna är att utvärdera om provtagningen gjorts i samband med surstötar. Surstötar sammanfaller ofta med högvattenflöden. Pegelmätningarna beskrivs närmare i följande rapport:

Wilander, A., Östlund, M. & Andrén, C. (2013) Utvärdering av pegelmätningar i IKEU-vattendrag 2007-2011. Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala, Rapport 2013:2. Get PDF