Bidra som forskare

Senast ändrad: 29 augusti 2022

Lärosätenas klimatnätverk är ett fyraårigt projekt med start våren 2022. Mycket av arbetet i projektet kommer att ske i fokusgrupper. Fokusgrupper ansvarar för fokusområden och leds av fokusgruppsledare. Lärosäten i värdkonstellationen förväntas ansvara för minst ett fokusområde.

Vilka fokusgrupperna blir är ännu inte bestämt och beror på vad lärosätena vill och behöver stöd med. För att arbetet ska ge resultat planeras max fyra-fem fokusgrupper, men antalet och inriktning kan variera över åren.

Tänkbara förslag på fokusgrupper:

•       Hållbarhet i utbildningar. Definition av begreppet och arbete för hur hållbarhet integreras i utbildningar.

•       Hållbarhet i forskning. Definition av begreppet och arbete för hur hållbarhet integreras i forskningen.

•       Byggnad och energi.

•       Inköp och upphandling av varor och tjänster.

•       Tjänsteresor.

•       Samverkan. Med målet att forskningsfinansiärer inkluderar hållbarhet och klimat som krav i utlysningar.

•       Ledarskap och medarbetarskap för hållbarhet och klimat.

 

Tycker du att det här låter intressant och skulle vilja vara med i en fokusgrupp? Ta gärna kontakt med någon i värdgrupppen och kom till workshopen Den hållbara forskaren 7 oktober för mer information.


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85