Workshop "Den hållbara forskaren"

Senast ändrad: 25 oktober 2022
Anke Herrmann visar Katharina Meurer hur man kan utvärdera den mikrobiella funktionella mångfalden i marken med hjälp av ett mikroplattbaserat respirationssystem.

Lärosätenas klimatnätverksworkshop den 7 oktober kl.9-16 i Aula Magnas hörsal på Stockholms universitet.

Workshopen "Den hållbara forskaren" behandlade möjligheter och utmaningar som akademin står inför, i sin ambition att förse samhället med både utbildning och forskning av högsta kvalitet och samtidigt minska sin klimatpåverkan.

Tid: Fredag 7 oktober kl 09.00 - 16.00
Plats: Aula Magna, Frescativägen 6, Stockholms Universitet
Språk: Svenska

 

Den hållbara forskaren

Kan forskarens prestation bibehållas samtidigt som klimatpåverkan från resor minskar? Är det möjligt att minska konsumtion kopplad till forskning utan att kvaliteten påverkas? Kan klimatsmarta upphandlingar och klimatkrav från forskningsfinansiärer leda till en mer hållbar forskning? Vilken roll har forskarutbildningen i att utbilda ”hållbara forskare”?

Workshopen riktar sig till alla som har en roll i klimatomställningen av den svenska högskolesektorn: forskare, ledare på olika nivåer, inköpare, miljöhandläggare, travel managers, forskningsfinansiärer med flera.

Här finner du programmet!

Sprid gärna inbjudan i era nätverk!