När är det biologisk bekämpning?

Senast ändrad: 05 februari 2024
En blomfluga på vita blommor. Foto.

Biologisk bekämpning förväntas vara en viktig del i framtidens växtskydd. Dessvärre har definitionen av biologisk bekämpning blivit otydligare i takt med att ett flertal olika alternativa termer och definitioner har lanserats. Därför har forskare från SLU tagit fram tydliga definitioner för olika huvudområden inom biologisk bekämpning för att underlätta användning i praktiken.

Regelverken för godkännande av biologiska produkter har bidragit till förvirringen genom användning av inkonsekvent terminologi och otydliga definitioner. Därför är det viktigt att mer precist definiera vad vi egentligen menar när vi säger biologisk bekämpning.

När är det biologisk bekämpning?

En film om den uppdaterade terminologin som ska underlätta praktisk användning av biologisk bekämpning.

Biologisk bekämpning involverar alltid de här tre ingredienserna:

  1. En biologisk bekämpningsorganism,
  2. en skadegörare och
  3. en mänsklig intressent som gynnas av skadedjursbekämpningen från det biologiska bekämpningsmedlet.

De här tre kategorierna kan användas var för sig eller kombineras.

All biologisk bekämpning kan delas in i de här kategorierna:

  1. Naturlig biologisk bekämpning: den naturliga ”bakgrundsbekämpning” som naturliga fiender utför utan att vi människor alls har varit aktivt inblandade.
  2. Bevarandebiologisk bekämpning: där de naturliga fiender som redan finns på en plats stimuleras för att kunna bekämpa skadegörarna ännu bättre.
  3. Tillsättande biologisk bekämpning: där ytterligare nyttoorganismer tillsätts för att tillfälligt öka bekämpningseffekten.
  4. Klassisk biologisk bekämpning: där nya nyttoorganismer, som tidigare inte fanns på en plats, tillsätts och förväntas ge bekämpning på längre sikt.

– Vi uppmuntrar forskare, lagstiftare, myndigheter och industri att använda den terminologi och begreppsplattform som vi har utvecklat för att underlätta och förtydliga kommunikationen kring biologisk bekämpning, säger Maria Viketoft.

– Vi hoppas att vår forskning kan hjälpa till att förstå, optimera och lagstifta kring biologisk bekämpning så metoden på bästa sätt kan bidra till en säkrare, mer miljövänlig livsmedelsförsörjning, säger Ingvar Sundh.