Länkar

Senast ändrad: 22 maj 2019

SLU

Myndigheter

Sverige

EU

Världen

 


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se