MACRO 5.2

Senast ändrad: 04 juni 2018

Det här är en simuleringsmodell för vattenflöden och ämnestransport i jordar med makroporer

Exempel på tillämpningar för modellen är

  • Simulering av vattenflöden och läckage av bekämpningsmedel från dränerad jordbruksmark
  • Beräkningar av koncentrationer av föroreningar i grundvatten
  • Transport av reaktiva och icke-reaktiva ämnen i lysimetrar

MACRO är en endimensionell, processinriktad, tvåporsystem-modell som beräknar vattenflöden och transport av reaktiva ämnen i mark. Markens porsystem delas in i mikroporer och makroporer som karaktäriseras av olika vattenflöden och koncentrationer av ämnen. Vattenflödet i mikroporerna beräknas genom Richards ekvation medan ämnestransporten beräknas genom konvektions-dispersionsekvationen. I makroporerna drivs flödet endast av gravitationen och ämnestransporten antas vara konvektiv. Det laterala utbytet mellan mikroporer och makroporer beskrivs som första ordningens processer baserade på Darcys lag och konvektiv-diffusiv ämnestransport. Nedbrytning i fyra olika ’pooler’ (mikroporer och makroporer, fast fas och löst fas) beskrivs som första-ordningens processer. Jämviktsadsorption och tidsberoende adsorption är inkluderat i modellen.

Ladda ner modellen

MACRO 5.2 (zip-fil)

DOS-version av MACRO 5.2 (zip-fil)

Ladda ner dokument

Teknisk beskrivning (eng)

Användarmanual (eng) 

Ändringar från tidigare versioner (eng)

Vanliga frågor (eng)

Aktuella referenser (eng)

Macroutils, ett R-paket för att läsa, skriva och konvertera MACRO binära filer (R 3.2) (eng) För nedladdning kontakta mats.larsbo@slu.se

Parameterdefinitionsfil (v07)

Macroutils användarmanual (eng) För nedladdning kontakta mats.larsbo@slu.se

Hemsida för macroutils utvecklingsversioner


Kontaktinformation

Mats Larsbo, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
mats.larsbo@slu.se018-671238

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se