Aktuellt om MACRO-DB

Senast ändrad: 27 mars 2019

MACRO-DB har utvecklats  i nära dialog med användarna samt ansvariga myndigheter. Verktyg kommer också att fortsätta utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt ta hand om de behov som finns och för att underlätta arbetet med tillståndsprövning inom vattenskyddsområden. Här presenteras nyheter kring MACRO-DB.

Jag vill gå en utbildning om MACRO-DB eller få fortsatt information om nyheter via mejl

Fel upptäckt i ämnesdatabas 2019-03-15 

Ett fel uppstod i databasen så att val av nedbrytningsprodukt inte gjordes korrekt. För substanser som har en halveringstid på 2 dagar eller kortare väljer MACRO-DB en nedbrytningsprodukt att simulera istället, det är detta steg som har blivit felaktigt i ämnesdatabas 2019-03-15. Om någon av dessa substanser ska simuleras behöver den nya, rättade ämnesdatabasen 2019-03-27 användas istället. För övriga substanser är även 2019-03-15 ok att använda.

Se vilka substanser som är berörda samt ladda ner ämnesdatabasen

Uppdaterad ämnesdatabas att ladda ner 

Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har kommit ut på marknaden. En uppdaterad ämnesdatabas 2019-03-27 finns därför för nedladdning. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper så simuleringar med ämnesdatabas 2017-11-14 och 2018-04-11 är fortfarande giltiga. För ämnesdatabas 2019-03-15 se ovan.

Nya produkter finns också inlagda i Steg 1.

Ladda ner ämnesdatabasen här

Ny version av MACRO-DB Steg 1 och Steg 2 lanserad
2017-11-14

Nu lanseras en ny version av MACRO-DB där vissa rutiner har förändrats samt en ny uppdaterad ämnesdatabas finns inlagd. Även Steg 1 har uppdaterats med den nya versionen som grund samt utökats med fler klimatzoner, fler tidpunkter för behandling samt större spann för inneboende egenskaper.

Konsekvenser av ändringarna

Steg 1 v. 2.0

Ändringarna medför att klart fler produkter vid fler tillfällen kommer visa på försumbar risk redan i Steg 1 och färre simuleringar med Steg 2 behöver göras.

Läs mer om ändringarna samt kör Steg 1

Steg 2 MACRO-DB 4.2

Tester mellan de båda versionerna visar att generellt skiljer sig inte resultaten mellan MACRO-DB version 4.1 och 4.2 särskilt mycket. Som störst var skillnaden en fördubblad koncentration  och detta var vid applicering i april i höstsäd. Så just för vårabehandling i höstsäd kan det vara motiverat att göra nya simuleringar med v 4.2 om resultaten med v 4.1 låg nära gränsen för godkännande.

Läs mer om ändringarna samt ladda ner MACRO-DB 4.2

Ny ämnesdatabas 2017-11-14

Ämnesdatabasen som ligger till grund för de nya versionerna av Steg 1 och Steg 2 har också uppdaterats 2017-11-14. Det är 17 substanser som har fått ändrade egenskaper. I alla fall utom ett (desmedifam) kommer ändringarna medföra att resultaten från simuleringar visar på lägre risk än med den gamla ämnesdatabasen.

Läs mer om ändringarna här


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se