Ladda ner MACRO-DB 4.1 (Steg 2)

Senast ändrad: 04 oktober 2017

MACRO-DB är ett verktyg för riskbedömning av transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten. Verktyget kan laddas ner gratis från denna sida.

Problem med ämnesdatabas 2017-08-15 vilket har åtgärdats i ämnesdatabas 2017-10-04

På grund av ett överföringsfel mellan databaser angavs Koc-värdet för en rad substanser felaktigt till 0, vilket har lett till simuleringsresultat med klart högre halter än det skulle vara. Riskerna har alltså överskattats. Felet är nu korrigerat och en korrekt ämnesdatabas finns att ladda ner.

Steg 1 har inte påverkats av felet.

De substanser som berörs av felet listas här i en tabell. För övriga substanser är ämnesdatabas 2017-08-15 korrekt och några omkörningar av simuleringar behöver inte göras.

Uppdaterad ämnesdatabas att ladda ner 2017-10-04

En uppdaterad ämnesdatabas finns att ladda ner till MACRO-DB 4. Alla som använder Steg 2 bör ladda ner den senaste databasen (2017-10-04) för att nytillkomna aktiva substanser ska kunna simuleras. Inga av de befintliga substanserna i den tidigare ämnesdatabasen (2017-03-06) har fått ändrade egenskaper så simuleringar baserad på den databasen är fortfarande giltiga. Simuleringar med den felaktiga ämnesdatabasen 2017-08-15 är giltiga för vissa substanser (se mer information ovan). 

Läs vidare under rubriken "Så här gör du" för information om hur du laddar ner den nya ämnesdatabasen.

Observera att själva verktyget MACRO-DB 4.1 inte behöver  laddas ner på nytt.

Så här gör du

  1. Döp om befintlig databas med ämnesegenskaper, filen "Ämnesegenskaper.mdb", till något annat, exempelvis "Ämnesegenskaper_2017-03-06". Filen hittar du i den mapp som MACRO-DB installerats till.

  2. Ladda ner en ny version av databasen via den här länken: Ämnesegenskaper 2017-10-04 och spara denna i MACRO-DB-mappen. Filen ska heta "Ämnesegenskaper" (filändelse mdb) för att programmet ska kunna använda den. Observera att du inte ska öppna filen utan välja "visa i mapp" och sen kopiera (eller dra) över den till mappen där MACRO-DB ligger.
  3. Starta MACRO-DB som vanligt. Om du får upp ett felmeddelande om att filen inte kan hittas när du startar MACRO-DB kan den ha sparats som fel filtyp, se vidare under Frågor & svar.

Hantering av gamla simuleringar

Resultaten från gamla simuleringar som använt egenskaper från den tidigare databaser finns fortfarande sparade och det går att titta på resultaten. För att uppdatera en sparad simulering med de nya ämnesegenskaperna väljer man "Redigera" och stegar igenom guiden utan att behöva ändra något. Det är viktigt att klicka på "Avsluta" i sista steget för att uppdateringen ska ske. När simuleringen därefter körs används de nya egenskaperna.

Inga av de substanser som fanns med i ämnesdatabas 2017-03-06 har fått ändrade egenskaper i ämnesdatabas 2017-10-04 så simuleringar med den tidigare databasen är fortfarande giltiga. Simuleringar med den felaktiga ämnesdatabasen 2017-08-15 är giltiga för vissa substanser (se mer information ovan). Har man simuleringar gjorda innan 2017-03-06 bör metoden ovan användas för att uppdatera dem med rätt egenskaper.

Dubbelkolla de substanser som ändrats

Om man tittar på resultaten från gamla körningar och uppdaterar logg-filen ändras datumet för databasversionen till den nya utan att eventuellt ändrade egenskaperna har korrigerats. Detta är ett fel vi ska åtgärda till nästa version av själva modellen MACRO-DB men tills vidare kan det vara lämpligt att dubbelkolla i logg-filen så att det är rätt värden för bindningsstyrka (K(f)oc) och halveringstid (DT50) om man känner sig osäker.

I den nya ämnesdatabasen 2017-10-04 har nya substanser lagts till men det har inte gjorts några ändringar i egenskaper för redan befintliga substanser sedan ämnesdatabasen (2017-03-06). Har man använt den felaktiga ämnesdatabas 2017-08-15 behöver nya simuleringar göras för vissa substanser.

De substanser som berörs av felet listas här i en tabell

Om man inte använt MACRO-DB sedan innan uppdateringen av ämnesdatabas 2017-03-06 kan det vara bra att kontrollera de ändringar som gjordes då i dokumentet nedan. De substanser som inte nämns i dokumentet har samma egenskaper som i den tidigare databasversionen.

Information om ändringar i ämnesdatabasen 2017-03-06 (pdf) 

Ladda ner MACRO-DB 4.1 När verktyget laddas ner innehåller det en ämnesdatabas från 2013. Alla användare behöver efter nedladdning av verktyget också ladda ner den senaste ämnesdatabasen enligt instruktioner ovan.

Ladda ner den nya ämnesdatabasen "Ämnesegenskaper 2017-10-04"  

Användarmanual MACRO-DB 4.1

Ändringslogg för MACRO-DB 4.1

Resultat jämförelse MACRO-DB 4.0 vs 4.1

Kör MACRO-DB Steg 1

Frågor & svar om MACRO-DB

Tabell för översättning av jordarter från SGU:s kartvisare

En tabell för översättning mellan klasser i SGU:s kartvisare och klasser för modermaterial i MACRO-DB finns att ladda ner här och under Frågor & svar. SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000 har uppdaterats med fler jordarter och denna tabell kan användas för att översätta jordarterna till modermaterial i MACRO-DB.

Ladda ner tabellen
Öppna SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000

Karta över klimatzonerna

En bättre karta över klimatzonerna än den som visas i MACRO-DB finns tillgänglig för nedladdning här och under Frågor & svar. Den nya kartan går att zooma in så att det är lättare att se mer exakt var gränserna går.

Ladda ner kartan

Lämna din mejl-adress och få information om nya versioner m.m.

Vill du inte lämna din mejl-adress kan du gå direkt till att ladda ner MACRO-DB 4.1 här till höger samt användarmanualen som hjälper dig att använda verktyget. Här finns också länkar till viktiga klargöranden, underlagsrapporter samt annan relaterad information.