Ladda ner MACRO-DB 4.2 (Steg 2)

Senast ändrad: 30 november 2017

MACRO-DB är ett verktyg för riskbedömning av transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten. Verktyget kan laddas ner gratis från denna sida.

MACRO-DB 4.2 lanserad 2017-11-14

Tester mellan version 4.2 och den tidigare 4.1 visar att generellt skiljer sig inte resultaten mellan de båda versionerna särskilt mycket. Som störst var skillnaden en fördubblad koncentration och detta var vid applicering i april i höstsäd. Så just för vårabehandling i höstsäd kan det vara motiverat att göra nya simuleringar med v 4.2 om resultaten med v 4.1 låg nära gränsen för godkännande.

Resultat jämförelse mellan MACRO-DB 4.1 och 4.2

Ny ämnesdatabas

Ämnesdatabasen som används i MACRO-DB 4.2 har också uppdaterats 2017-11-14. Det är 17 substanser som har fått ändrade egenskaper. I alla fall utom ett kommer ändringarna medföra att resultaten från simuleringar visar på lägre risk än med den gamla ämnesdatabasen.

Substanser med ändrade egenskaper 2017-11-14

Ladda ner MACRO-DB 4.2 samt underlag

Tabell för översättning av jordarter från SGU:s kartvisare

En tabell för översättning mellan klasser i SGU:s kartvisare och klasser för modermaterial i MACRO-DB finns att ladda ner här och under Frågor & svar. SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000 har uppdaterats med fler jordarter och denna tabell kan användas för att översätta jordarterna till modermaterial i MACRO-DB.

Ladda ner tabellen
Öppna SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000

Gamla ändringar i ämnesdatabasen

I dokumentet "Substanser med ändrade egenskaper 2017-11-14" anges ändringar sedan ämnesdatabas 2017-03-06. Nedan finns äldre underlag över när substanser fått ändrade egenskaper. Nya substanser har också lagts till under hand men de redovisas inte här. Fokus är att visa på ändringar som kan medföra att simuleringar behöver köras om.

Lämna din mejl-adress och få information om nya versioner m.m.

Vill du inte lämna din mejl-adress kan du gå direkt till att ladda ner MACRO-DB 4.1 här till höger samt användarmanualen som hjälper dig att använda verktyget. Här finns också länkar till viktiga klargöranden, underlagsrapporter samt annan relaterad information.