Ladda ner MACRO-DB 4.2 (Steg 2)

Senast ändrad: 27 mars 2019

MACRO-DB är ett verktyg för riskbedömning av transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten. Verktyget kan laddas ner gratis från denna sida.

Fel upptäckt i ämnesdatabas 2019-03-15 

Ett fel uppstod i databasen så att val av nedbrytningsprodukt inte gjordes korrekt. För substanser som har en halveringstid på 2 dagar eller kortare väljer MACRO-DB en nedbrytningsprodukt att simulera istället, det är detta steg som har blivit felaktigt i ämnesdatabas 2019-03-15. Om någon av dessa substanser ska simuleras behöver den nya, rättade ämnesdatabasen 2019-03-27 användas istället. För övriga substanser är även 2019-03-15 ok att använda. Ladda ner ämnesdatabasen nedan. Följande substanser berörs:

acetamiprid
bifenazat
bromoxinil
cykloxidim
cymoxanil
fenhexamid
fenoxaprop-P-etylester
flonikamid
halauxifen-metyl
karfentrazonetyl
kletodim
kresoximmetyl
mankozeb
prohexadionkalcium
propakizafop
protiokonazol
pyridat
spirotetramat
tiakloprid
tifensulfuronmetyl
tiofanatmetyl
trifloxystrobin
trinexapak etylester

Uppdaterad ämnesdatabas att ladda ner 

Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har kommit ut på marknaden. En uppdaterad ämnesdatabas 2019-03-27 finns därför för nedladdning. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper så simuleringar med ämnesdatabas 2017-11-14 och 2018-04-11 är fortfarande giltiga. För ämnesdatabas 2019-03-15 se ovan.

Observera att själva verktyget MACRO-DB 4.2 inte behöver laddas ner på nytt.

Ladda ner ny ämnesdatabas

  1. Döp om befintlig databas med ämnesegenskaper, filen "Ämnesegenskaper.mdb", till något annat, exempelvis "Ämnesegenskaper_2018-04-11". Filen hittar du i den mapp som MACRO-DB installerats till.

  2. Ladda ner en ny version av databasen via den här länken: Ämnesegenskaper 2019-03-27 och spara denna i MACRO-DB-mappen. Filen ska heta "Ämnesegenskaper" (filändelse mdb) för att programmet ska kunna använda den. Observera att du inte ska öppna filen utan välja "visa i mapp" och sen kopiera (eller dra) över den till mappen där MACRO-DB ligger. Du behöver också extrahera zip-filen innan den kan användas.
  3. Starta MACRO-DB som vanligt. Om du får upp ett felmeddelande om att filen inte kan hittas när du startar MACRO-DB kan den ha sparats som fel filtyp, se vidare under Frågor & svar.

Tidigare ändringar i ämnesdatabasen

2019-03-15 gjordes den senaste uppdateringen av ämnesdatabsen. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper. Vid tidigare uppdateringar av ämnesdatabasen har vissa ämnen fått ändrade egenskaper. Nedan finns äldre underlag för ändringar i ämnesdatabasen. Nya substanser har också lagts till under hand men de redovisas inte här. Fokus är att visa på ändringar som kan medföra att simuleringar behöver köras om. 

Ladda ner MACRO-DB 4.2 samt underlag

MACRO-DB 4.2 lanserad 2017-11-14

Tester mellan version 4.2 och den tidigare 4.1 visar att generellt skiljer sig inte resultaten mellan de båda versionerna särskilt mycket. Som störst var skillnaden en fördubblad koncentration och detta var vid applicering i april i höstsäd. Så just för vårabehandling i höstsäd kan det vara motiverat att göra nya simuleringar med v 4.2 om resultaten med v 4.1 låg nära gränsen för godkännande.

Resultat jämförelse mellan MACRO-DB 4.1 och 4.2

Tabell för översättning av jordarter från SGU:s kartvisare

En tabell för översättning mellan klasser i SGU:s kartvisare och klasser för modermaterial i MACRO-DB finns att ladda ner här och under Frågor & svar. SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000 har uppdaterats med fler jordarter och denna tabell kan användas för att översätta jordarterna till modermaterial i MACRO-DB.

Ladda ner tabellen
Öppna SGU:s kartvisare för jordarter 1:25 000-1:100 000


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se