Referensgrupp

Senast ändrad: 07 mars 2018

Referensgruppen har till uppgift att aktivt följa verksamheten ur ett omvärldsperspektiv, ge råd om verksamhetens inriktning och utveckling samt sprida information om kompetenscentret inom sina respektive organisationer.

Referensgruppen består av följande medlemmar:

Havs- och vattenmyndigheten - Susanna Hogdin
Jordbruksverket - Sunita Hallgren
Kemikalieinspektionen - Peter Bergkvist
Lantbrukarnas riksförbund - Agneta Sundgren
Livsmedelsverket - Anna Malmvärn
Naturvårdsverket - Anna Hellström
Svenskt växtskydd  - Anders Normann
Sveriges geologiska undersökning  - Lena Maxe
Vattenmyndigheterna - Teresia Wällstedt


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se