Styrgrupp

Senast ändrad: 08 januari 2018

Styrgruppen bistår föreståndaren i beslut om inriktning, prioriteringar och budget, samt följer löpande upp och utvärderar verksamheten.

Styrgruppen består av följande personer:

Under tillsättning

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se