Sveriges lantbruksuniversitet

Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala

Centrat är ett excellenscentrum som samlar växtbiologiforskningen i Uppsala. Informationen är uteslutande på engelska. Linnécentrums webbplats.

Publicerad: 06 november 2018 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se