Hantering av personuppgifter

Senast ändrad: 12 september 2017

Enligt personuppgiftslagen, PUL, har du rätt att få information om behandling av dina personuppgifter.

Meny ansvarar för de uppgifter du lämnar till oss när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Sådan information, t ex personnummer och e-postadress, lagras för att kunna administrera och följa upp olika utbildningar och evenemang. 

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering, som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, där en behandling av uppgifterna är nödvändig

Vill du ha mer information eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 0511-670 00
E-post: info@meny.se  


Kontaktinformation