Frågor och svar

Senast ändrad: 28 maj 2021

Har du en fråga om inloggning, kursintyg, avtal, faktura eller snabbhantering? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

FRÅGOR OCH SVAR OM INLOGGNING, AVTAL OCH FAKTUROR

Hur får jag en inloggning?
När du registreras på kursen skickas ett automatiskt mail till dig: "Finish registration". Ditt användarnamn ("login") är oftast din e-postadress och lösenordet får du själv välja. (Om du inte har en unik e-postadress får du ett annat användarnamn.) Du får också en inbjudan till själva kursen via mail: "Course invitation". Avsändare till dessa mail är: notifications(at)instructure.com.

Jag har glömt min inloggning. Hur gör jag?
Lärplattformen har en funktion för att uppdatera lösenordet om du skulle glömma det. Gå till www.meny.se och klicka på "Logga in på din webbkurs". Ange ditt användarnamn i "Login" och klicka på "Forgot password". Sedan anger du användarnamnet igen och klickar på "Request password". Ett mail skickas då, till den e-postadress som finns registrerad på dig, med länk till uppdatering: "Click here to set a new password".

Vi är flera som har samma e-postadress. Vad får vi för användarnamn?
Om du inte har en unik e-postadress (t ex om ni är flera som har samma info-adress) skapas ett annat användarnamn ("login") åt dig. Det skapas enligt följande mall: FornamnEfternamnXXXX (där XXXX är årtalet och å, ä, ö blir a, a, o).

Vilken webbläsare är bäst att använda?
SLU använder kursplattformen Canvas och den fungerar bäst i webbläsarna Chrome eller Firefox. 

Hur länge har jag tillgång till kursen?
Normalt har du en månads tillgång till kursen, från det att du får dina inloggningsuppgifter. På sommaren, när vi har mindre bemanning och t ex inte erbjuder snabbhantering av kompetensbevis, har du dock tre månaders tillgång till kursen. 

För kursen DISA - Djuromsorg vid slakt, gäller alltid ett års tillgång.

Skickar ni fakturan via post eller mail?
Fakturan skickas normalt via post. Vi kan även maila fakturan om så önskas. Ange då e-postadress för fakturering på anmälningsformuläret. Obs: organisationer måste i så fall ange en central fakturerings-e-post.

När kommer fakturan?
SLU skickar normalt ut fakturor varje vecka. Vid helårs- och halvårsbokslut (januari och juli) sker en fördröjning av fakturor med upp till 3 veckor. 

När kommer mitt kursintyg/kompetensbevis?
Ditt kursintyg/kompetensbevis skickas till dig via mail när fakturan är betalad. Om du har beställt snabbhantering mailas kompetensbeviset till dig inom två arbetsdagar efter godkänd examination.

Kan man få en kopia på borttappat kursintyg?
Mot en avgift är det möjligt att få ut en kopia på sitt kursintyg.

Jag har redan betalat. Varför tar det tid att få mitt kursintyg/kompetensbevis?
Ditt kursintyg/kompetensbevis skickas till dig via mail när fakturan är betalad. Det är 30 dagars kredit på fakturan så om betalningen sker på sista betaldatum skickas kompetensbeviset efter detta.

Nu har jag betalat fakturan. Varför kommer inte mitt kursintyg/kompetensbevis direkt?
Beroende på att SLU är en myndighet med central fakturahantering med särskilda rutiner så tar det några dagar mellan betalning och besked från ekonomiavdelningen till oss att fakturan är betald. Så snart vi fått besked om att fakturan är betald skickas intyget/kompetensbeviset via mail.

FRÅGOR OCH SVAR OM KOMPETENBEVIS HÄSTTRANSPORT

Vad innebär snabbhantering av kompetensbeviset för hästtransportörer?
Snabbhantering kan fås mot en extra avgift. Det innebär att kompetensbeviset mailas till dig inom två arbetsdagar efter godkänd examination. När fakturan är betalad sker inrapportering till Jordbruksverket.

Varför kostar snabbhantering extra?
Vid snabbhantering bevakar vi dina resultat dagligen och kompetensbeviset mailas till dig inom två arbetsdagar efter godkänd examination. Normalt rapporteras resultaten in en gång i veckan och kompetensbeviset mailas när fakturan är betalad. Samtidigt sker inrapportering till Jordbruksverket.

Hur lång tid tar hanteringen normalt, utan snabbhantering?
Normalt rapporteras resultaten in en gång i veckan och kompetensbevisen mailas när fakturan är betalad. Samtidigt sker inrapportering till Jordbruksverket. För säkerhets skull bör du räkna med  en månad från anmälan. Tänk även på att det är 30 dagars kredit på fakturan. Om du är snabb med kursen, men betalar fakturan på sista betalningsdagen, kan det därför bli en fördröjning innan ditt kompetensbevis kommer.

Vilka intyg behövs vid transport av häst inom ekonomisk verksamhet?

  • Du måste registrera dig som transportör hos Jordbruksverket och få ett transportörstillstånd.
  • Du måste ha ett intyg som visar att det fordon du använder är besiktigat och godkänt av länsstyrelsen.
  • Du måste även ha ett kompetensbevis för transport av häst. SLU Meny har en godkänd kurs för detta.

Mer info hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Vem kontrollerar att jag har ett kompetensbevis för hästtransportörer?
Det gör Länsstyrelsen, om du befinner dig i Sverige.

Vad händer vid en kontroll om jag inte har ett kompetensbevis för hästtransportörer?
Inom Sverige gäller samma ordning som för andra brott mot djurskyddslagen. Utomlands kan du få direktböter.

Jag är dansk/norsk medborgare. Kan jag gå er webbkurs för hästtransport?
Ja, du kan delta i kursen och kompetensbeviset är giltigt i hela EU. Kursen är dock på svenska. Du måste själv se till att ditt kompetensbevis registreras hos rätt myndighet i ditt land. Vi rapporterar enbart till svenska Jordbruksverket. 

Varför har ni inte snabbhantering av kompetensbevis på sommaren eller större helger?
Under dessa perioder har vi mindre bemanning, på grund av semester (ferie), och kan därför inte erbjuda snabbhantering. På sommaren erbjuder vi dock tre månaders tillgång till kursen i stället för normalt en månad.

Jag kör bara häst i hobbyverksamhet. Behöver jag ändå ha kompetensbevis?
Så länge du kör inom Sverige och inte i ekonomisk verksamhet behöver du inte ha kompetensbevis. Se Jordbruksverkets hemsida för information om vad som räknas som ekonomisk verksamhet.

Obs: Så fort du passerar gränsen in i ett annat land gäller det landets tolkning av vad som räknas som ekonomisk verksamhet.

Vad gäller i andra länder?
Kompetensbeviset gäller i hela EU och i Norge. Länder har dock olika bestämmelser gällande transport av djur.  På den här sidan hittar du länkar till ansvariga myndigheter i olika europeiska länder. Det är viktigt att du kontrollerar vilka bestämmelser som gäller i det/de land du ska resa till/genom.

Hur länge gäller kompetensbeviset för hästtransport?
I Sverige gäller kompetensbeviset tillsvidare. Det är alltså inte tidsbegränsat. Om du skulle dömas för någon allvarlig överträdelse av djurskyddslagen kan det bli indraget.

Erbjuder ni, förutom kompetensbeviset för hästtransport, även ett litet inplastat kort för plånboken?
Vissa utbildare gör så, men vi har valt att inte göra det. Enligt förordningen (EG 1/2005, artikel 17.2) måste man nämligen ändå ha med sig det officiella kompetensbeviset i bilen, eftersom man vid en inspektion ska kunna visa upp det.

FRÅGOR OCH SVAR OM KOMPETENSBEVIS DJUROMSORG VID SLAKT

Behöver jag ha kompetensbevis för djuromsorg vid slakt (EG 1099/2009)?
Du måste ha kompetensbevis för att:

  • hantera och vårda djur före fixering
  • fixera djur för bedövning eller avlivning
  • bedöva djur
  • bedöma om bedövningen varit effektiv
  • länka eller på annat sätt hänga upp bedövade levande djur
  • avbloda bedövade djur

Utfärdar ni kompetensbevis för djuromsorg vid slakt (EG 1099/2009)?
Vi är av Jordbruksverket godkända utbildare och provgivare för djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009. Det är dock Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset. Efter godkänt prov hos oss får du ett diplom som du ska bifoga ansökan till Jordbruksverket. 

Hur ansöker jag om kompetensbevis för slakt?
När du har ditt diplom ska du bifoga detta till din ansökan om kompetensbevis hos Jordbruksverket. Du ansöker digitalt i e-tjänsten Ansökan om kompetensbevis för slakt och avlivning samt tillfälligt kompetensbevis för slakt och avlivning via Jordbruksverkets hemsida. Ansökan hos Jordbruksverket är kostnadsfri.

Kan man anmäla sig till enbart provet för djuromsorg vid slakt (EG 1099/2009)?
Företag som själva är av Jordbruksverket godkända utbildare har möjlighet att anmäla personal enbart till slutprovet.

Hur bokar man tid för prov i djuromsorg vid slakt?
När du är redo att skriva provet bokar vi in en tid som passar dig, provvakten och supporten. Detta bör planeras in minst en vecka i förväg. Provet anordnas på SLU i Skara eller ute på anläggningen, om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. Man kan även boka skrivplats på ett bibliotek eller lärcentrum.

Vem kan vara provvakt om jag skriver slutprovet på distans?
Om du själv ska ordna provvakt kan djurskyddsansvarig personal på slakteriet vara provvakt, det kan också gå att boka in sig på ett närliggande bibliotek eller lärcenter. 

FRÅGOR OCH SVAR OM SLUTPROVET

Hur många frågor består slutquizzet av och hur många rätt behöver man ha för att bli godkänd? 
Först kommer 15 allmänna frågor som är oberoende av djurslag. Därefter följer 15 specifika frågor för varje djurslag. Hanterar du ett djurslag blir det alltså totalt 30 frågor i provet. Hanterar du två djurslag blir det 45 frågor osv. För godkänt krävs 70 % rätt.

Kan jag få reda på exakt vilka frågor jag hade fel på i provet?
När du har gjort en inlämning av provet har du möjlighet att se vilka frågor du hade fel på innan du startar ett nytt försök. De rätta svaren visas inte.

Vad händer om jag missar provet?
Du har tre försök på dig vid provtillfället. Om du ändå missar provet finns möjlighet att, mot en extra avgift, anmäla sig till omprov.

Jag får sämre resultat när jag gör om provet. Vilket resultat räknas?
Det är bara ditt bästa resultat som räknas. 

FRÅGOR OCH SVAR OM DJURTRANSPORTER
På Jordbruksverkets hemsida finns en bra sammanställning av vanliga frågor och svar gällande djurtransporter. Du hittar den här: Vanliga frågor om transporter av djur


Kontaktinformation