Hederskodex

Senast ändrad: 07 oktober 2019

Menys kurser examineras med slutprov. För skriftliga prov gäller SLU:s regler för tentamina. Många kurser examineras online och utan övervakning. Detta bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från deltagarens sida.

Regler för examination

En förutsättning för att online-examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att personliga inloggningsuppgifter inte överlåts, och att deltagaren gör uppgifterna själv. Den deltagare som inte gör uppgiften själv har inte tillgodogjort sig den kunskap som kursintyget/kompetensbeviset anger.

Brott mot dessa regler betraktas som fusk och leder till indraget kursintyg/kompetensbevis.

Reglerna gäller för all examination på alla kurser vid Meny. Kursledningen kan ge kompletterande direktiv för en enskild kurs. Utöver dessa regler gäller SLU:s regelverk.


Kontaktinformation
Sidansvarig: maria.lingaas@meny.se