Ur SLU:s kunskapsbank

Kurser

Senast ändrad: 07 juni 2018
blabar 230x230.jpg

Att studera med Meny är ett sätt att få närmare kontakt med universitet och högskola. Våra webbaserade utbildningar gör det möjligt för dig att utbilda dig samtidigt som du finns kvar på jobbet.

Menykurser

Menyprogrammet har flera olika former för webbaserad utbildning:

Fristående kurs (e-learning)

Starta när du vill och jobba helt på egen hand med webblektionerna.
Tidsåtgången motsvarar en dags arbete totalt, som efter behov kan delas upp på flera kortare delar.  

Kurs med träffar (blended learning)

Kursen inleds vid ett fastlagt datum och innehåller en eller ett par gemensamma träffar med möjlighet till diskussion, reflektion och erfarenhetsutbyte. Däremellan jobbar du på egen hand med webblektionerna. Kursformen kräver minst fem deltagare. 

Kurs i cirkelform (blended learning)

Kursen ges i form av en cirkel med sex träffar fördelade över ca ett halvår. Cirkeln består av sex-tio företag med gemensamma frågeställningar och deltagarna styr i stor utsträckning över innehållet i cirkeln. Mellan cirkelträffarna arbetar du på egen hand med webblektionerna. 


Kontaktinformation

Maria Lingaas, utbildningsledare, tel.0511-670 22

Sidansvarig: therese.ostrand@slu.se