Djuromsorg vid slakt

Senast ändrad: 20 augusti 2018
Disa 230x230.jpg

Enligt den nya avlivningsförordningen; EG 1099/2009 kräver EU kompetensbevis för slaktpersonal från 1 januari 2013. Jordbruksverket har godkänt Meny som utbildningssamordnare och handhavare av slutprov för kompetensbevis avseende slakt och avlivning.

Innehåll

SLU har, med stöd av Jordbruksverket, tagit fram ett kursmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA
Menys utbildning bygger på DISA-modulerna och finns i två varianter - antingen helt på distans eller med två träffar på SLU i Skara. I utbildningen ingår slutprov för kompetensbevis.

Distansutbildning 4500:- (exkl moms)

DISA-modulerna kompletteras med webbstöd på Menys utbildningsplattform. I webbstödet ingår inspelade föreläsningar, aktuella dokument och länkar samt information och övningsfrågor inför slutprovet.

Distansutbildningen pågår kontinuerligt.

I utbildningen ingår ett teoretisk slutprov bestående av flervalsfrågor gällande aktuella djurslag. För djurskyddsansvariga är provet mera omfattande. Slutprov kan anordnas på SLU i Skara enligt överenskommelse. Det finns även möjlighet att skriva provet ute på anläggningarna om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. 

Anmälan till distanskurs, inklusive slutprov

Slutprov 2500:- (exkl. moms)

Företag som själva är av Jordbruksverket godkända utbildare, kan anmäla personal enbart till slutprovet. Personer som redan har kompetensbevis kan anmäla sig enbart till slutprovet för att komplettera med flera djurslag. Kopia på kompetensbeviset ska då bifogas ansökan. (Obs: detta gäller ej kompetensbevis enligt förenklat förfarande.)

Anmälan till slutprov

Omprov 1500:- (exkl. moms)

Om man inte skulle bli godkänd på slutprovet finns det möjlighet att göra omprov. I så fall anmäler man sig separat till detta. Maila till anmalan@meny.se för mer info.

Utbildning med två träffar (offert)

DISA-modulerna kompletteras med webbstöd på Menys utbildningsplattform (se nedan)  och två träffar på SLU i Skara. Träffarna är upplagda i form av workshops med mycket utrymme för frågor och diskussioner. Kursen är främst avsedd för djurskyddsansvarig personal. 

  • Träff 1; 
    Hantering av djur vid slakt, introduktion av DISA-modulerna, studiehandledning,  pedagogiskt stöd inför utbildning av personalen på det egna slakteriet.

    Mellan träffarna sker egen inläsning av DISA-modulerna och övrigt material.
  • Träff 2; 
    Uppsamling, diskussion och frågor, de nya föreskrifterna. Dagen avslutas med slutprov.

I priset ingår utdelat material, lunch och fika vid båda träffarna samt slutprov. Slutprovet skrivs i datasal på SLU.

Kursen planeras in efter behov. Minst fem deltagare krävs för kursstart. Maila till anmalan@meny.se för mer info och offert.

Ansök om kompetensbevis hos Jordbruksverket

Observera att det är Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset.
Efter godkänt slutprov i Menykursen utfärdas ett kursdiplom. Diplomet ska sedan bifogas ansökan till Jordbruksverket. Mer info om ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida.

Borttappat diplom

Kopia på borttappat diplom kan fås mot en avgift på 750:-.  Maila till anmalan@meny.se för mer info.


Kontaktinformation
Sidansvarig: maria.lingaas@meny.se