Djuromsorg vid slakt

Senast ändrad: 10 maj 2022
kollage av fyra olika djurbilder som är en köttko, ett får, en kulting och två små kycklingar, foto.

Slakt och avlivning ska ske på ett säkert och djurskyddsmässigt korrekt sätt. Enligt avlivningsförordning EG 1099/2009 krävs kompetensbevis för slakteripersonal. SLU Meny är, av Jordbruksverket godkänd, anordnare av utbildning och slutprov för kompetensbevis.

DISA

SLU har, med stöd av Jordbruksverket, tagit fram ett utbildningssmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA

SLU Menys kurs är godkänd för kompetensbevis enligt EG 1099/2009. Kursen bygger på DISA-materialet och finns i två varianter - antingen helt på distans eller med två träffar på SLU i Skara. I kursen ingår teoretiskt slutquiz. 

Webbkurs med slutquiz 4700:- (exkl moms)

Distansutbildningen pågår kontinuerligt.

DISA-materialet kompletteras med webbstöd på SLU:s utbildningsplattform. I webbstödet ingår instuderingsfrågor, webbföreläsningar, aktuella dokument och länkar samt information och övningsfrågor inför slutquizzet.

I utbildningen ingår ett teoretiskt slutquiz bestående av flervalsfrågor gällande aktuella djurslag. För djurskyddsansvariga är provet mera omfattande. Slutquiz kan anordnas på SLU i Skara enligt överenskommelse. Det finns även möjlighet att skriva quizzet ute på anläggningarna om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. 

Enbart slutquiz 2700:- (exkl. moms)

Företag som har egen utbildning för djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009, kan anmäla sina deltagare enbart till slutquiz hos SLU Meny. Den egna utbildningen måste var godkänd av Jordbruksverket.

Personer som redan har kompetensbevis kan anmäla sig enbart till slutquiz för att komplettera med flera djurslag. Kopia på kompetensbeviset ska då bifogas ansökan. Obs: detta gäller ej kompetensbevis utfärdade enligt förenklat förfarande.

Lärcentrum

Om din egen dator eller uppkoppling inte räcker till kan du ta kontakt med ditt närmaste lärcentrum. De erbjuder en öppen studiemiljö för kommunens småföretagare. Länk till lärcentra finner du här.

Omquiz 1700:- (exkl. moms)

Om du inte skulle bli godkänd på slutquizzet finns det möjlighet att göra omquiz. Då anmäler du dig separat till detta. 

Maila till anmalan@meny.se för mer info.

Kurs med två träffar (offert)

Webbkursen kompletteras med två träffar på SLU i Skara. Träffarna är upplagda i form av workshops med stort utrymme för frågor, erfarenhetsutbyte och diskussioner. Kursen är främst avsedd för djurskyddsansvarig personal. 

  • Träff 1; 
    Hantering av djur vid slakt, introduktion av DISA-modulerna, studiehandledning, pedagogiskt stöd inför utbildning av personalen på det egna slakteriet.

    Mellan träffarna sker egen inläsning av DISA-modulerna och övrigt material.
  • Träff 2; 
    Uppsamling, diskussion och frågor, de nya föreskrifterna. Dagen avslutas med slutquiz.

I priset ingår utdelat material, lunch och fika vid båda träffarna samt slutquiz. Slutquizzet skrivs i datasal på SLU.

Kursen planeras in efter behov. Minst fem deltagare krävs för kursstart.

Maila till anmalan@meny.se för mer info och offert.

Ansök om kompetensbevis hos Jordbruksverket

Observera att det är Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset.
Efter godkänt slutquiz utfärdas ett kursdiplom. Diplomet ska sedan bifogas ansökan till Jordbruksverket.

Mer info om ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida.

Borttappat diplom?

Maila till anmalan@meny.se för mer info.

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om kursintyg, avtal eller faktura? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna