Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009

Senast ändrad: 29 december 2021
kollage av fyra olika djurbilder som är en köttko, ett får, en kulting och två små kycklingar, foto.

Slakt och avlivning ska ske på ett säkert och djurskyddsmässigt korrekt sätt. Enligt avlivningsförordning EG 1099/2009 krävs kompetensbevis för slakteripersonal. Meny är, av Jordbruksverket godkänd, anordnare av utbildning och slutprov för kompetensbevis.

Innehåll

SLU har, med stöd av Jordbruksverket, tagit fram ett kursmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA
Menys utbildning bygger på DISA-modulerna och finns i två varianter - antingen helt på distans eller med två träffar på SLU i Skara. I utbildningen ingår slutquiz för kompetensbevis.

Distansutbildning 4700:- (exkl moms)

DISA-modulerna kompletteras med webbstöd på Menys utbildningsplattform. I webbstödet ingår inspelade föreläsningar, aktuella dokument och länkar samt information och övningsfrågor inför slutquizzet.

Distansutbildningen pågår kontinuerligt.

I utbildningen ingår ett teoretisk slutquiz bestående av flervalsfrågor gällande aktuella djurslag. För djurskyddsansvariga är provet mera omfattande. Slutquiz kan anordnas på SLU i Skara enligt överenskommelse. Det finns även möjlighet att skriva quizzet ute på anläggningarna om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. 

Anmälan till distanskurs, inklusive slutquiz

Slutquiz 2700:- (exkl. moms)

Företag som själva är av Jordbruksverket godkända utbildare, kan anmäla personal enbart till slutquizzet. Personer som redan har kompetensbevis kan anmäla sig enbart till slutquizzet för att komplettera med flera djurslag. Kopia på kompetensbeviset ska då bifogas ansökan. (Obs: detta gäller ej kompetensbevis enligt förenklat förfarande.)

Anmälan till slutquiz

Omquiz 1700:- (exkl. moms)

Om man inte skulle bli godkänd på slutquizzet finns det möjlighet att göra omquiz. I så fall anmäler man sig separat till detta. Maila till anmalan@meny.se för mer info.

Utbildning med två träffar (offert)

DISA-modulerna kompletteras med webbstöd på Menys utbildningsplattform (se nedan)  och två träffar på SLU i Skara. Träffarna är upplagda i form av workshops med mycket utrymme för frågor och diskussioner. Kursen är främst avsedd för djurskyddsansvarig personal. 

  • Träff 1; 
    Hantering av djur vid slakt, introduktion av DISA-modulerna, studiehandledning,  pedagogiskt stöd inför utbildning av personalen på det egna slakteriet.

    Mellan träffarna sker egen inläsning av DISA-modulerna och övrigt material.
  • Träff 2; 
    Uppsamling, diskussion och frågor, de nya föreskrifterna. Dagen avslutas med slutquiz.

I priset ingår utdelat material, lunch och fika vid båda träffarna samt slutprov. Slutquizzet skrivs i datasal på SLU.

Kursen planeras in efter behov. Minst fem deltagare krävs för kursstart. Maila till anmalan@meny.se för mer info och offert.

Ansök om kompetensbevis hos Jordbruksverket

Observera att det är Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset.
Efter godkänt slutquiz utfärdas ett kursdiplom. Diplomet ska sedan bifogas ansökan till Jordbruksverket. Mer info om ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida.

Borttappat diplom?

Maila till anmalan@meny.se för mer info.

Fakturahantering

SLU skickar normalt ut fakturor varje vecka. Vid helårs- och halvårsbokslut (januari och juli) sker en fördröjning av fakturor med upp till 3 veckor. 

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om kursintyg, avtal, faktura eller snabbhantering? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna