Menykörkort Mat & Klimat

Senast ändrad: 29 april 2022
En cirkelformad modell med 6 sektorer som pekar mot centrom där jorden finns, delarna är industri, transport, Grossist/butik, storkök/hushåll, vegetabilisk produktion och animalisk produktion, model.

Hur hänger egentligen mat och miljöfrågor ihop? Vad ska vi som producenter och konsumenter tänka på för att vara klimatsmarta? Kursen sätter fokus på frågorna som allt fler ställer.

Målgrupp

Alla som vill öka sitt kunnande om matens klimatpåverkan från råvara fram till konsument.

Vad ingår i kursen?

  • Vegetabilier
  • Djurproduktion
  • Fisk och Skaldjur
  • Transport
  • Industri
  • Handel
  • Storkök/Storhushåll

Hur går det till?

Kursen är fristående, man startar när man vill och arbetar helt på egen hand. Den tar bara en dag att genomföra. Den består av eget arbete via Internet, och avslutas med ett slutquiz. Kursinnehållet bygger på verklighetsbaserade fall i olika livsmedelsmiljöer, och teoriavsnitten varvas med quizzar.

Vem vänder sig kursen till?

Alla som behöver öka sitt kunnande om matens klimatpåverkan från råvara fram till konsument.

Hur anmäler man sig?

Kursen uppdateras under 2022 och därför kan man för närvarande inte anmäla sig. Om du ändå är intresserad kontakta Maria Lingaas, se kontaktinformation nedan. 

Lärcentrum

Om din egen dator eller uppkoppling inte räcker till kan du ta kontakt med ditt närmaste lärcentrum. De erbjuder en öppen studiemiljö för kommunens småföretagare. Länk till lärcentra finner du här.

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om kursintyg, avtal eller faktura? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Fakta:

Kraven ökar på livsmedelsproducenter, dagligvaruhandel, restauranger och storkök att vidta åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan. Det kräver professionella organisationer. Menykörkortet Mat & Klimat är en bred grundkurs, som inte kräver några förkunskaper. Kursen ger en helhetssyn på hela livsmedelskedjan, för den som vill lära sig mer om sambandet mellan mat och klimat.