Menykörkort Mat & Klimat

Senast ändrad: 04 juli 2021
En cirkelformad modell med 6 sektorer som pekar mot centrom där jorden finns, delarna är industri, transport, Grossist/butik, storkök/hushåll, vegetabilisk produktion och animalisk produktion, model.

Hur hänger egentligen mat och miljöfrågor ihop? Vad ska vi som producenter och konsumenter tänka på för att vara klimatsmarta? Kursen sätter fokus på frågorna som allt fler ställer.

Målgrupp

Alla som vill öka sitt kunnande om matens klimatpåverkan från råvara fram till konsument.

Vad ingår i kursen?

  • Vegetabilier
  • Djurproduktion
  • Fisk och Skaldjur
  • Transport
  • Industri
  • Handel
  • Storkök/Storhushåll

 

Hur går det till?

Kursen är fristående, man startar när man vill och arbetar helt på egen hand. Den tar bara en dag att genomföra. Den består av eget arbete via Internet, och avslutas med ett slutquiz. Kursinnehållet bygger på verklighetsbaserade fall i olika livsmedelsmiljöer, och teoriavsnitten varvas med quizzar.

Vem vänder sig kursen till?

Alla på företaget som behöver öka sitt kunnande om matens klimatpåverkan från råvara fram till konsument.

Vad kostar det och hur anmäler man sig?

Menykörkortet Mat & Klimat kostar 1.900:-/person (exkl. moms).
Godkänd kurs ger kursintyg, som kommer på posten. Nytt slutquiz kostar 750:- (exkl. moms)

Anmälan till kurs

Fakturahantering

SLU skickar normalt ut fakturor varje vecka. Vid helårs- och halvårsbokslut (januari och juli) sker en fördröjning av fakturor med upp till 3 veckor. 

Kombinera kursen med en workshop!

Nu kan webbkursen kombineras med en workshop som leds av en klimatexpert från RISE. Workshopen sker delvis i föreläsningsform men innehåller även praktiska övningar som bygger på deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter. Ta möjligheten till fördjupning i just ditt företags specifika frågeställningar!
För mer info och pris kontakta Britta Florén; britta.floren@ri.se.

 

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om kursintyg, avtal, faktura eller snabbhantering? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna