Livsviktigt

Senast ändrad: 09 november 2021
Två leende kvinnor med vita arbetskläder och hårskydd står i en livsmedelsindustri, foto.

Projektet Livsviktigt är nu avslutat. Det vände sig till tillverkande företag i livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Deltagande företag fick ta del av modeller för att arbeta med utveckling av sin befintliga arbetskraft och verktyg för att stärka branschens attraktivitet och konkurrenskraft. Livsviktigtprojektet var uppdelat i tre steg.

  • Steg 1:  Fokus ligger  på att stärka företagsledningen genom processledarutbildning, kursen Ditt företags ansikte utåt, nätverkande och inspirationsföreläsning
  • Steg 2:  Deltagarna sprider kunskap vidare till medarbetarna  i form av cirklar med hjälp av sin processledarutbildning och stöd från Meny
  • Steg 3:  Hela företaget kan ta del ett smörgåsbord av skräddarsydd kompetensutveckling, till självkostnadspris. Inspirationsföreläsning och nätverkandedelen fortgår.

Projektet var ett initiativ från Skara kommuns näringslivsbolag och finansierades av Västra Götalandsregionen.