Mentorskapsprogram

Senast ändrad: 10 november 2021

Målgrupp

SLU Menys mentorskapsprogram vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag, som kan anmäla intresserade personer som adepter. Mentorerna kommer från universitet, högskola eller institut och har anknytning till livsmedelsforskning, organisationsutveckling, marknadsföring och/eller ledarskap. De har också starka nätverk i forskarvärlden.

Mål

Programmet ska:

  • öka livsmedelsföretags kontakter med forskning.
  • skapa möjligheter för samarbete mellan universitet och näringsliv.
  • bidra till såväl personlig som yrkesmässig utveckling.


Adepterna ska:

  • få fördjupad medvetenhet om både sina egna och företagets starka sidor
  • få ökad kunskap om aktuella forskningsresultat
  • bli mer medvetna om möjliga förändringsstrategier för att kunna se sitt företags utvecklingspotential.

 

Tidsåtgång

Mentorskapsprogrammet sträcker sig över ett år under vilket mentor och adept planerar in tio egna träffar. Dessutom träffas samtliga mentorer och adepter i programmet till gemensamma regionala möten.

Två le kvinnor med vita arbetskläder kläder och hårskydd står i en livsmedlindustri, foto.

Jag deltog i SLU Menys mentorskapsprogram!


Kontaktinformation