Menycirklar

Senast ändrad: 10 november 2021

Menycirklarna är ett sätt för ditt företag att tillsammans med forskare lösa problem, höja kompetensen och utbyta erfarenheter på ett sätt som gynnar företagets tillväxt. Cirkeln består av 6-10 företag som har gemensamma frågeställningar. Det kan vara företag från samma geografiska område eller kanske samma bransch.

Expertkompetens

En processledare från SLU Meny lotsar företagsgruppen från problemformulering till identifiering av lösning och genomförande. Till cirkeln inbjuds forskare och experter som kan dela med sig av sin kunskap.

Tidsåtgång och kostnad

Menycirkeln träffas vid 6 tillfällen jämnt fördelade under ett års tid.
För information om deltagaravgift, vänligen kontakta Anna-Karin Johnson, se nedan.

Nya cirklar startar kontinuerligt
Inom vilket område behöver ditt företag utveckla en större kunskap?

Om du är intresserad av att delta i en Menycirkel är du välkommen att kontakta Anna-Karin Johnson eller per telefon: 0511-671 93.

Nöjda deltagare!

Vi har mycket nöja deltagare i våra cirklar!
Läs några personliga kommentarer här.


Kontaktinformation

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93