Deltagare om Menycirklar

Senast ändrad: 26 januari 2022

Här kommer några kommentarer från deltagare som gått en Menycirkel .

Jag vill utvecklas!


Jag vill hela tiden utvecklas och komma vidare i mitt arbete.
Dessutom har jag en trogen kundkrets som jag gärna vill presentera nya ideer för!

Jag deltog först i en Menycirkel...
Jag uppskattar att utbildningsgrupperna är så väl sammansatta och innehåller både producenter och förädlare. Deltagarna har olika bakgrunder och arbetar med allt från kryddor till vatten, vilket gör att diskussionerna grenar ut sig och man får nya infallsvinklar.
Dessutom har jag hittat människor och företag som jag skulle vilja jobba ihop med på olika sätt i framtiden.

...och sedan i mentorskapsprogrammet!
Det är bra med någon som ser på ens verksamhet med klara ögon, som ifrågasätter och kommer med reflektioner. Jag har fått ett bollplank!

Eva Thuresson
grundare av Allé -butik, servering och catering

Cirkel: Produktutveckling
Mentorskapsprogrammet 2004-2005

 

Den här kunskapen, behöver vi mer av ...


I livsmedelsbranschen finns det ett skriande behov av information om bland annat allergener. I Menycirkeln tog vi upp dessa frågor, under ett flertal träffar. 
Jag upplevde träffarna som mycket givande. Processledaren var kunnig, engagerande och entusiasmerande. Hon ledde gruppen på ett smidigt sätt, och fick oss att verkligen vilja nå vårt mål, att bli allergiinformatörer.

Det var en bra sammansättning på gruppen, och vi kunde dela med oss av erfarenheter till varandra. Processledaren bidrog med den vetenskapliga delen och sina erfarenheter.
Drivet på träffarna var stort, och det resulterade i att vi gjorde färdigt ett utbildningsmaterial som vi kan använda på våra respektive företag. Jag upplever det som mycket värdefullt att ha den kontakt som detta nätverk har givit mig.

Den här kunskapen, önskar jag att vi kunde få mer av inom livsmedelsbranschen!

Susanne Roslyng-Jensen
Produktutvecklare på SIA-Glass AB

Cirkel: Egen allergiutbildare på företaget
Kurs: Produktutvecklingsmetodik

 

Personalen blir mer engagerad!


Menycirkeln var mycket givande - dels för att jag träffade allergiansvariga från andra industrier och dels för att jag fick en bra grund för att kunna lära ut på vårt eget företag.

Som allergiansvarig på företaget ser jag det som ett stort plus att jag nu kan hålla kurser för samtlig personal så att de får en inblick i hur viktigt det är att följa de rutiner som finns för att t. ex undvika kontamination samt ha en bra spårbarhet.

Jag märker ju också att när personalen gått en kurs hos mig blir de mer engagerade och bryr sig. De får en större förståelse för människor med födoämnesallergi eller överkänslighet.

Ewa Rytterstig
Produktutvecklare/allergiansvarig Domstein-Enghav Sverige AB

Cirkel: Egen allergiutbildare på företaget
Kurs: Produktutvecklingsmetodik

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontaktinformation