Sveriges lantbruksuniversitet

Mistra Biotech

- ett forskningsprogram om bioteknik för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige. Vi vill ta fram kunskaper för att producera mer mat av hög kvalitet, som är hälsosam, till rimliga kostnader, med mindre insatser, minskad miljöpåverkan och friskare grödor och boskap. Målet är hållbara produktionssystem, från ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi forskar inom både natur- och samhällsvetenskap.

Publicerad: 15 mars 2018 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se