Fätkrassing1_NO_Bertholdsson_b.jpg
6
feb
KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm

Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland - från vild växt till högavkastande oljegröda

seminarier, workshops |
IMG_3717c.jpg

Kan ett ogräs bidra till en fossilfri transportsektor? Hur kan vi minska vårt beroende av import av olja och fodersoja? Går det att gynna både ekosystem och en levande norrländsk landsbygd?

I ett unikt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet är forskare på väg att förvandla den vilda växten fältkrassing till en produktiv oljegröda. Oljan lämpar sig för tillverkning av HVO-diesel och fältkrassingen går att odla längre norrut än någon annan oljeväxt. Som bonus minskar den näringsläckage, binder in kol i marken och efter att oljan utvunnits finns en proteinrik rest kvar som högvärdigt djurfoder.

Mistra Biotech vid SLU och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett halvdagsseminarium i Stockholm.

Detaljerat program (pdf)

 

Följ seminariet via KSLAs hemsida (frågor till diskussionen kan skickas till anna.lehrman@slu.se)

Fakta
Tid: 2019-02-06 09:30 - 12:30
Ort: Stockholm
Lokal: KSLA, Drottninggatan 95B
Arrangör: Mistra Biotech och KSLA
Sista anmälningsdag: 31 januari 2019
Länk till dokument
Program

Moderator: Peter Sylwan, Vetenskapsjournalist, ledamot KSLA

09:15 Kaffe

09:45 Vad skall vi med jordbruk till? Peter Sylwan

09:50 Fältkrassing – ett unikt förädlingsprojekt för framtidens lantbruk, Sten Stymne, Professor Emeritus SLU

10:00 Fältkrassingen adresserar det Norrländska jordbrukets utmaningar, Hulda Wirsén, Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet

10:30 Fältkrassing-oljan ett möjligt tillskott för det svenska bränslebytet, Magnus Edin, VD SunPine AB

11:00 Forskare i fältkrassingprojektet på SLU:

Genetiska markörer för snabbdomesticering, Cecilia Gustafsson, postdok

Högvärdigt kraftfoder med genkniv och traditionell mutationsförädling, Li-Hua Zhu, Professor

Domestication of field cress: breeding progress today and tomorrow, Mulatu Geleta, Docent

11:30 Fältkrassingen – en växt som kan förändra spelplanen inom norrländskt jordbrukslandskap, Urban Emanuelsson, Professor SLU

12:00 Summering och diskussion, Peter Sylwan

12:30 Lunch

Sidansvarig: Anna.lehrman@slu.se