Senast ändrad: 20 februari 2017

  

Mistra Biotech-Workshop

Etiska frågor kring bioteknologi i jordbruket

11 september, 2013. Uppsala

Användandet av modern bioteknologi inom jordbruket är ibland kontroversiell och ger upphov till många etiska frågor. Utvecklingen på teknikområdet är också mycket snabb. På denna workshop belyser ett antal olika talare dessa etikfrågor ur olika perspektiv och med utgångspunkt i olika vetenskapsområden. Workshopen hålls på engelska.

Mer information om workshopen finns på engelska


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anna.Lehrman@slu.se