Analys av kvalitet och näringsinnehåll i fältkrassing och potatis

Senast ändrad: 20 juni 2018

Avgörande för hur användbara olika grödor är som livsmedel är vad de innehåller och hur hälsosamma de är, för både människor och husdjur. Det kan handla om näringsinnehåll, sammansättning av stärkelse och fettsyror, eller om specifika ämnen som är mer eller mindre bra att få i sig.

Fröanalys i fältkrassing 

Vi har tidigare analyserat oljekvaliteten i fröna och större komponenter såsom polysackarider i cellväggarna hos fältkrassingen. Nu går vi vidare med andra delar av fröet och undersöker näringen i restprodukten (frökakan) efter oljeutvinningen, för att se om frökakan går att använda som djurfoder.  Sammansättningen av kostfibrer spelar stor roll för frökakans näringsvärde och prebiotiska egenskaper. Vi tittar också på olika fenoler som exempelvis kan ha antioxidativa egenskaper. Vissa fytosteroler har visat sig sänka kolesterolvärdet i blodet och vi har tidigare visat att fältkrassingens frön innehåller höga nivåer av dessa ämnen. Tokoferoler (E-vitamin) är antioxidanter som, förutom att vara nyttiga för oss människor, också är avgörande för hur stabil oljan är. Vi analysererar hur mycket glukosinolater frökakan innehåller. Glukosinolater är ämnen som är giftiga vid höga nivåer, men som vid låga nivåer kan ha positiva effekter. 
Kontakt: Lena Dimberg

Analys av stärkelse i potatis

Stärkelsen i potatis består av amylos och amylopektin. Även små ökningar av amylos ger betydligt lägre glykemiskt index (GI), men det totala GI-värdet påverkas också av mängden tillgängligt socker i knölarna. Därför vill vi ha en hög stärkelsenivå samtidigt som andelen amylos är hög. Tidigare analyser av potatis förädlad i projektet visar inte bara på högre halt amylos utan också att amylopektinet fått en intressant struktur som skulle kunna vara användbar i tillverkningen av nya miljövänliga plaster. Vi analyserar nu näringsvärdet för stärkelsen med hög amylosnivå, och testar i hur hög grad den här speciella stärkelsen kan stå emot enzymatisk nedbrytning. Vi karaktäriserar också de två stärkelsetyperna för att förstå sambandet mellan struktur och funktion på molekylär nivå.
Kontakt: Roger Andersson

 

Läs sammanfattningar av forskningsresultaten eller de vetenskapliga artiklarna.
Sidansvarig: Anna.lehrman@slu.se