Fältvisningar

Senast ändrad: 30 december 2016

Fältförsök är en viktig del inom flera forskningsområden, och framförallt inom växtförädling. Det är först då växterna sätts på prov i den miljö de är tänkta att odlas. Varje år ges det tillfälle för den som vill att titta närmare på fältförsöken inom Mistra Biotech.

Vi genomför fältförsök med grödorna som vi förädlar i programmet, på flera platser i landet. Fältförsöken syftar till att studera växterna och fungerar som exempel för att jämföra olika förädlingstekniker och metoder med avseende på ekonomi, etik och sociala aspekter.  Vi ordnar också visningar av våra fältförsök för lantbrukare och andra intressenter. På så sätt får vi ta del av deras åsikter om försökslinjerna och förslag på förbättringar, och den som vill kan få se hur försöksodling går till och hur våra grödor ser ut. På dessa fältvisningar deltar även forskare från den samhällsvetenskapliga delen av programmet, för att diskutera och utvärdera skillnader mellan olika förädlingstekniker och de etiska, sociala och ekonomiska aspekterna av att introducera en ny gröda. Vi arrangerar också fältvisningar för allmänheten. Vid något av dessa tillfällen kommer besökarna att få ge sin syn på växtförädlingen och dess olika metoder och gentekniker. 

Kontakt: Anna LehrmanErik Andreasson (potatis), Li-Hua Zhu (fältkrassing)

Är du intresserad av att delta vid nästa fältvising? Prenumerera på Mistra Biotechs nyhetsbrev så får du en inbjudan automatiskt.

Sidansvarig: Anna.lehrman@slu.se