Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning av naturtyper, MOTH

MOTH (Demonstration of an integrated North-European system for monitoring terrestrial habitats) är ett projekt för utveckling av metoder för uppföljning av naturtyper på land. Arbetet med MOTH bedrevs inom institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Projektet finansierades till hälften av EU:s miljöprogram LIFE+, till hälften av Naturvårdsverket. Det startade 1 januari 2010 och avslutades 30 juni 2014. 

 

Publicerad: 28 september 2021 - Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se
Loading…