LIFE+ MOTH slutkonferens

Senast ändrad: 04 december 2017

LIFE+ MOTH (Monitoring of terrestrial habitats, LIFE08 NAT/S/0000264) slutkonferens 11–12 november 2014 i Uppsala.

Projektet initierades för fyra år sedan och nu var det dags för oss att dela med oss av våra erfarenheter. Projektet har utvecklat och demonstrerat nya metoder att inventera och utvärdera förekomsterna av särskilt värdefulla naturtyper i Sverige. Konferensens första session handlade om datainsamling. Vi presenterade våra två-fas inventeringar. En inventering av terrestra naturtyper som använder en kombination av flygbildstolkning och punkt-gittermetodik och en havsstrandsinventering som använder en ny linjekorsningsdesign. Nästa session presenterade analyser och resultat; hur kombineras data från olika inventeringar och exempel på resultat från olika naturtypsgrupper. Sista sessionen var mer framåtblickande och fokuserade på nya möjliga projekt och metoder. Presentationer från inbjudna talare kompletterade presentationerna från MOTH-projektet. Presentationer från konferensen: 

Abenius, J. - Future vision for the Swedish EPA

Abenius, J. - The Swedish EPA - Our remit and organization

Adler, S. - MOTH - Combining survey data

Adler, S. - MOTH - Demonstration of an integrated North- European system for monitoring terrestrial habitats using two phase sampling

Allard, A. - MOTH - Inventory by Aerial Interpretation in MOTH

Eide, W. - MOTH - Assessment of alpine habitats in Sweden

Gardfjell, H. - Challenges in sampling sparse habitats

Gardfjell, H. - Coverage and distribution of high value forests

Hagner, Å. - MOTH - Background and motivation

Hagner, Å. - MOTH - Seashore inventory

Hurford, C. -  Is Liparis loeselii a ‘typical species’?

Jonsson, BG. - The art of providing numbers

Olsson, H. - Use of remote sensing in habitat monitoring

Sniedze-Kretalova, R. - The Habitat monitoring in Natura 2000 sites in Latvia

Ståhl, G. - Welcome to the LIFE+ MOTH final conference

Westra, T. - Monitoring design for Natura 2000 habitats in Flanders

Konferensen arrangerades på Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1112 november  2014. Programmet hittar du här. 


Kontaktinformation

Hans Gardfjell, analytiker
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
hans.gardfjell@slu.se, 090-786 82 41, 070-620 17 06

Åsa Hagner, koordinator
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
asa.hagner@slu.se, 090-786 82 18, 070-376 00 28