Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I den Nationella genbanken bevaras de äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Nya Grönt kulturarv®-sorter presenterade!

Grönt kulturarv®-sortimentet har utökats med fem nya sorter: två rosor, två perenner och en pelargon. Läs mer om dem här! Sorterna finns på marknaden till våren.

Publicerad: 04 oktober 2017 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se