Om Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

Senast ändrad: 15 augusti 2019

Vilka är genbankens uppgifter?

Huvuduppgifterna för genbankens personal är framförallt att:

  • Bevara, dokumentera och distribuera växtmaterial
  • Bedriva genbanksforskning
  • Delta i internationellt samarbete och forskningssamarbete
  • Vara en resurs för användare

Vilka växtslag bevaras?

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter har i uppdrag att bevara äldre sorter av frukter, bär, köks- och prydnadsväxter.

Sortsamlingarna omfattar svenska lokalsorter, sorter framtagna av svenska växtförädlare samt utländska sorter med lång odlingstradition i Sverige.

Bland de bevarade växtslagen märks bl.a. äpple, päron, plommon, körsbär, vinbär, krusbär, hallon, jordgubbar, sparris, rabarber, pelargoner, pioner, dagliljor, tulpaner, narcisser, syrener, schersminer och rosor.

Organisation

Referensgrupp

Till vår hjälp har vi en referensgrupp som träffas en gång om året. I gruppen finns representanter från LRF Trädgård, NordGen, Jordbruksverket, SLU - institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och FritidsOdlingens Riksorganisation FOR. Referensgruppens funktion är rådgivande utan ekonomiskt och administrativt ansvar. Referensgruppen ses som ett kompetensorgan till stöd för genbankens verksamhetsutveckling, inte minst den strategiska utvecklingen.

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Nationella genbanken tillhör Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) där vi ingår i ämnesgruppen vegetationsbyggnad.

Finansiering

Vi är helt statligt finansierade. Våra medel kommer från Jordbruksverket som får pengarna via ett regleringsbrev från Näringsdepartementet.

Hur är genbanken uppbyggd?

Den Nationella genbanken består av tre delar:

På fälten i Alnarp kommer alla växterna som bevaras i genbanken att odlas. Här står de i långa rader med var sitt nummer. Växterna i Alnarp odlas framförallt för att bevaras för framtiden. Odlingarna i Alnarp är inte öppna för allmänheten utan finns innanför låsta grindar. Det är ingen visningsträdgård.

De lokala klonarkiv som finns/ kommer att finnas runt om i landet visar upp växterna från genbanken. Oftast kommer växterna från en viss region att visas upp på ett klonarkiv i samma region. Det är här som allmänheten kan se växterna och få höra berättelserna om dem. Växterna som finns i de lokala klonarkiven är även en säkerhetskopia mot växterna som finns i Alnarp. Det är levande växter som vi tar hand om och allt kan hända. Totalt kommer det att bli närmare 30 klonarkiv runt om i landet.

En motsvarande säkerhetskopia för bärmandatsorterna eftersträvas i skyddad odling vid Elitplantstationen. Den skyddade odlingen innebär att bärväxterna odlas i så kallade kärnplantväxthus. Innan bärväxterna placeras i växthusen genomgår de testning och rensning av bland annat virussjukdomar enligt jordbruksverkets föreskrifter. Den skyddade odlingen syftar till att säkerställa att växterna bibehåller en definierad sundhetsstatus.

   


Kontaktinformation

Genbankskurator för frukt och bär: Inger Hjalmarsson, 040-41 55 74, alt. 070-414 50 64, inger.hjalmarsson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Trädgårdsmästare och genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik De Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se

Konsulent, ansvarig för rosor, prydnadsträd och -buskar: Henrik Morin, 070-313 29 82, henrik.morin@slu.se

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se