Lokala klonarkiv för frukt

Senast ändrad: 16 augusti 2019

De lokala klonarkiven är en viktig del av Nationella genbanken. Idag finns 14 lokala klonarkiv, som på uppdrag av Pom bevarar drygt 300 mandatsorter av frukt. I tillägg planeras ett arkiv längre norrut för norrländska äpplesorter.

Vad gäller frukt är grundtanken att varje mandatsort ska bevaras med fyra träd, varav två i ett lokalt klonarkiv och två i Alnarps genbanksfält. Att bevara sorter på två geografisk skilda platser ger extra säkerhet.


Sorternas fördelning mellan klonarkiven reflekterar deras ursprung. Sålunda bevaras ’Kalmar glasäpple’ i Småland och ’Värmlands paradisäpple’ i Värmland. På sikt kommer även äldre prydnadsväxter att bevaras lokalt, i såväl befintliga som nytillkommande arkiv. Som odlingsvärdar för de lokala klonarkiven fungerar museer, botaniska trädgårdar, trädgårdsskolor och kommunala anläggningar. Varje höst arrangerar Pom en träff för odlingsvärdarna. Vid dessa träffar besöker värdarna varandras arkiv och diskuterar gemensamma frågor.

Klonarkiv för frukt, karta 

Besök ett klonarkiv

Klonarkiven fyller en viktig funktion genom att levandegöra vårt arv av fruktsorter. Arkiven är mer eller mindre publika. En del är alltid öppna och tillgängliga för besök. Nästan alla anordnar arrangemang, t ex rundvandringar, fruktutställningar och sortbestämningar, dit du som privatperson är välkommen. Förutom de mandatsorter som klonarkiven enligt avtal med Pom har i uppdrag att bevara så odlar flertalet arkiv ytterligare fruktsorter för att du som besökare ska få en rik pomologisk upplevelse.

Korta presentationer av de nuvarande klonarkiven finns här:

Alntorps ö

Bergianska trädgården

Brunstorps gård

Capellagården

von Echstedtska apelgården

Ekebyhov på Ekerö

Fredriksdal

Julita

Krusenstiernska gården

Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

Linnés Hammarby

Munkagårdsgymnasiet

Norrby museigård

Pomerium Vadstenense


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se