Mandatsortlista päron

Senast ändrad: 10 december 2018

Mandatsort

Lokalt klonarkiv

   
A  
Aspa hushållspäron Alntorps ö
Augustipäron (Exp.fältets) Bergianska trädgården
B  
Bergamott Krusenstiernska gården
Blodpäron Brunstorps gård
Bonne Louise Pomerium Vadstenense
C  
Carola Brunstorps gård
Cecilia Julita
Clapps favorit Brunstorps gård
Clara Frijs Capellagården
Comice Fredriksdal
Conference Brunstorps gård
D  
Dubbelbergamott Vollsjö Fredrikdal
E  
Esperens herre Pomerium Vadstenense
F  
Filip Brunstorps gård
Fritjof Alntorps ö
Fulleröpäron Linnés Hammarby
Furstligt grönt taffelpäron Fredriksdal
G  
Gansels bergamott Fredrikdal
Gernandtspäron Pomerium Vadstenense
Gråpäron Krusenstiernska gården
Grännapäron Brunstorps gård
Göteborgs diamant Munkagårdsgymnasiet
H  
Hamraträdet Bergianska trädgården
Herzogin Elsa Capellagården
Holländskt fikonpäron Brunstorps gård
Hovrådspäron Alntorps ö
Hovsta Julita
Höstbergamott Bergianska trädgården
I  
Ingeborg Alntorps ö
J  
Johantorp Krusenstiernska gården
K  
Kanelpäron Alntorps ö
Kejsarinnepäron/Epargne Brunstorp
Klockhammarspäron Julita
Knivsta kvarngård Bergianska trädgården
L  
Leabo långpäron Brunstorps gård
Lindhultspäron Munkagårdsgymnasiet
Lundströms boncrétien Linnés Hammarby
Lybeckerbergamott Linnés Hammarby
M  
Moltke Fredriksdal
Munkpäron Pomerium Vadstenense
Muscatell Bergianska trädgården
N  
Närkes äldsta Alntorps ö
P  
Pierre Corneille Capellagården
Påskpäron Fredriksdal
Rörstrandspäron Bergianska trädgården
S  
Sandaträdet Bergianska trädgården
Skånskt sockerpäron Fredriksdal
Solleröpäron Gamla Staberg
Södermanlandspäron Julita
T  
Teda Julita
Trogsta augustipäron Julita
Tysk nationalbergamott Fredriksdal
W  
Wennströmspäron Linnés Hammarby
Windsor Krusenstiernska gården
Vingåkers kanel Julita
Å  
Årnästrädet Alntorps ö
Ä  
Älebypäron Julita

Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se