Lokala klonarkiv för köks- och prydnadsväxter

Senast ändrad: 08 oktober 2019

I dag finns 21 lokala klonarkiv runt om i landet med uppdrag att bevara den egna regionens mandatsorter av köks- och prydnadsväxter.

De lokala klonarkiven är en viktig del av Nationella genbanken. De är genbankens ansikte ut mot allmänheten, här kan man se och läsa om de växter som bevaras. Varje klonarkiv visar upp växter från sin region tex på Capellagården bevaras de Öländska växterna och på Julita gård och museer finns de växterna som kommer från Södermanland. Men de har också en mycket viktig uppgift att vara en säkerhetskopia mot de växterna som bevaras i genbanken på Alnarp. Det är levade växter som odlas och allt kan hända, därför behövs en dubblett av växterna på annan ort. 

Idag har Nationella genbanken avtal med 21 trädgårdar runt om i Sverige som visar upp och berätta om köks- och prydnadsväxterna i genbanken, ofta i en historisk trädgårdsmiljö där växterna kommer till sin rätt. Som odlingsvärdar för de lokala klonarkiven fungerar museer, botaniska trädgårdar, trädgårdsskolor och kommunala anläggningar. Under 2019 kommer förhoppningsvis skrivas avtal med ytterligare två trädgårdar. Nedanstående lista visar vilka de lokala klonarkiv är för köks- och prydnadsväxter runt om i landet samt vilka växtslag och landskap som de ansvarar för.

Lapplands kulturbotaniska trädgård

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Lappland

Umeå länsresidens 

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Medelpad

Arboretum Norr

rosor från Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Medelpad

Jamtli

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Jämtland och Härjedalen

Wij trädgårdar

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Gästrikland och Hälsingland

Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Dalarna 

Rosendals trädgård

rosor från Stockholm

Vallby Friluftsmuseum

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Västmanland

Julita gård

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Södermanland

Universitetsparken Mariestad

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Skaraborgs län och Värmland

Friluftsmuseet Gamla Linköping

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Östergötland

Rosenlund i Jönköping

rosor från Småland

Göteborgs botaniska trädgård

köksväxter, perenner, lökar och knölar från Västra Götaland

Trädgårdsföreningen, Göteborgs Stad 

rosor från Västra Götaland

DBW:s Botaniska trädgård 

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Gotland

Munkagårdsgymnasiet i Tvååker

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Halland

Huseby Bruk

köksväxter, perenner, lökar och knölar från Småland

Capellagården

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Öland

Fredriksdals friluftsmuseum

köksväxter, perenner, rosor, lökar och knölar från Skåne

Botaniska trädgården, Lunds universitet

köksväxter, perenner, lökar och knölar från Skåne

Rosentorget i Simrishamn

rosor från Skåne


Kontaktinformation

Genbankskurator för frukt och bär: Inger Hjalmarsson, 040-41 55 74, alt. 070-414 50 64, inger.hjalmarsson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Trädgårdsmästare och genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik De Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se

Konsulent, ansvarig för rosor, prydnadsträd och -buskar: Henrik Morin, 070-313 29 82, henrik.morin@slu.se