Lokala klonarkiv för rosor

Senast ändrad: 15 augusti 2019

Som en viktig del i uppdraget att bevara och föra ut kunskap om vårt roskulturarv etableras lokala klonarkiv runt om i landet. Här kommer rosor från en viss trakt att presenteras i en publik och attraktiv trädgårdsmiljö. De lokala klonarkiven ska också fungera som en backup till Nationella genbanken i Alnarp.

Tre lokala klonarkiv för rosor har hittills invigts. Först ut var Gammplatsen i Lycksele där man också kan se andra växter som kommit in i de andra uppropen. Därefter har klonarkiv startats i Rosenlunds Rosarium, Jönköping och i Göteborgs Rosarium i Trädgårdsföreningen, Göteborg. Fler klonarkiv tillkomer efter hand.

Urvalet av rosor till de lokala klonarkiven görs av Rosuppropets projektledare och referensgrupp i samråd med lokala inventerare.

 

"Ugglarpsrosen" blommar i klonarkivet i Göteborgs rosarium, Trädgårdsföreningen

Foto Henny Johansson

Länk till Rosarkivet, Göteborgs rosarium


 

Ett lokalt klonarkiv finns i Rosenlunds rosarium i Jönköping. Idé, planering och utformning av landskapsarkitekt Björn Kalin. 

Ritning: Björn Kalin, Jönköpings kommun

Länk till Rosenlunds rosarium 


 

 

Del av det lokala klonarkivet "Kulturbotan" på Gammplatsen i Lycksele. Här finns också många andra kulturväxter från Lappland representerade. Idé och utformning: Mariana Mattsson och Reginald Scholz. 

Foto: Henrik Morin

Länk till Lapplands kulturbotaniska trädgård


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Henrik Morin, konsulent och biträdande projektledare för Rosuppropet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se