Snart kan körsbär och plommon studeras i Nationella genbanken i Alnarp

Senast ändrad: 08 februari 2021
Färgfoto föreställande fruktträdsplantering i Nationella genbanken. Två trädgårdsmästare planterar unga fruktträd i gropar i nygrävda gropar i marken.

2013-01-01

Nu växer 22 sorter av plommon och körsbär i Nationella genbanken i  Alnarp. Planteringen ägde rum i strålande solsken  november 2012. Träden  är förökade med ympris från Trädgårdsodlingens  Elitplantstation. 
Bland de nu planterade sorterna kan nämnas ’Tunaplommon’ och sötkörsbäret ’Gårdebo’. Båda dessa räknas till våra svenska lokalsorter. Vidare ingår sorter framtagna av svensk växtförädling såsom ’Experimentalfältets sviskon’ med anor från 1800-talet och  Lantbruksakademiens  dåtida Experimentalfält i Stockholm, plommonet ’Opal’ från Alnarp och surkörsbäret ’Kirsa’ från Balsgård. Bland sorter  av utländsk härkomst men med lång odlingstradition i Sverige återfinns  ’Allmän gulröd bigarrå’ och ’Stor svart  bigarrå’. På sikt är tanken att varje mandatsort av frukt ska bevaras med två träd i Alnarp och två träd i ett lokalt  klonarkiv.


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, extern resurs vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se