’Stella’, ’Julia’ och ’Landia’ har återvänt till Alnarp

Senast ändrad: 22 juni 2023
Färgfoto som visar jordgubbar i Nationella genbanken. Jordgubbarna odlas i långa pallkragar där sorterna skiljs åt av mellanväggar av trä.

Under sensommaren 2012 planterades de första jordgubbsorterna i Nationella genbanken i Alnarp.

Bland dessa ingår jordgubbsflickorna ’Stella’, ’Julia’ och ’Landia’. Flicksorterna är resultat av det växtförädlingsarbete som bedrevs på Alnarp i början av förra seklet. De fördes i handeln under åren 1933-1952. 

Vi har skäl att tro att det är ett halvsekel sedan ’Stella’, ’Julia’ och ’Landia’ sist odlades på Alnarp. Anledningen till att vi nu kunnat återplantera dem är att de bevarats i den danska sortsamlingen Pometet. Stort tack till Pometet! 

Förutom jordgubbar har även sorter av smultron och smulgubbar planterats i den nationella genbanken. Totalt omfattar samlingen i dag 17 sorter. Alla dessa är testade och vid behov rensade från allvarliga virus- och svampsjukdomar. Säkerhetskopior med definierad sundhetsstatus bevaras i så kallade kärnplantväxthus vid Trädgårdsodlingens Elitplantstation.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92