Lista över ord och begrepp

Senast ändrad: 12 juni 2024

På Nationella genbankens webbplats kan du träffa på ord och begrepp som behöver en förklaring.

Listan här på sidan innehåller förklaringar till ord, begrepp, förkortningar och akronymer som förekommer i texter på Nationella genbankens webbsidor. Under några av beskrivningarna finns länkar som leder vidare till webbsidor med mer information.

Genbankskurator

Genbankskurator, anställd vid Nationella genbanken med ansvar för ett visst växtmaterial, exempelvis frukt och bär, rosor, perenner eller krukväxter. 

GeNBIS

GeNBIS = Nordic Baltic Genebanks Information System. Den databas som NordGen och de nationella genbankerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Litauen använder. GeNBIS är en del av GRIN-Globals informationshanteringssystem och ersätter den tidigare använda databasen SESTO. GeNBIS har varit i bruk sedan sommaren 2020.

 

PBR

PBR är en förkortning av Plant Breeder’s Right. PBR är en växtförädlarrätt som är en typ av patent för växter. Sorten är belagd med en avgift (royalty) som går tillbaka till sortägaren. I Nationella genbanken finns ett fåtal sorter, främst fruktsorter, som är märkta med PBR. Dessa distribueras inte från Nationella genbanken. 

SKUD

SKUD är en akronym för databasen Svensk KUlturväxt Databas. Databasen SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning. Nationella genbanken följer SKUD för korrekt namnsättning av växterna i genbanken. 

SWE-nummer

Ett SWE-nummer är en accessions unika identitetsnummer i genbanken. Humlen 'Tväråsel' har till exempel SWE-nummer SWE 1234 medan humlen 'Klockarberget' har SWE-nummer SWE 42. SWE-numren skapas när en accession registreras i genbanksdatabasen GeNBIS. Genom numren går det att söka efter de olika accessionerna i databasen GeNBIS. 


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se