Blåbäret 'Putte'

Senast ändrad: 05 december 2022
Blåbäret 'Putte'. Färgfoto.
Bär på ung planta av 'Putte'. Foto Inger Hjalmarsson, SLU.

På jakt efter en buske att gå och smånalla bär från under augusti månad? Då är blåbäret ’Putte’ ett gott val. Sorten, som fått sitt namn efter huvudpersonen i Elsa Beskows sagobok ”Puttes äventyr i blåbärsskogen”, har bären sittande i lagom plockvänlig höjd för den som är liten. Vi andra får böja oss något. Buskarna blir cirka 50 cm höga och bjuder på en lång skördeperiod. När sedan hösten infinner sig så lyser Puttes bladverk i vackert röda nyanser.

Smaken hos ’Putte’ liknar den hos våra svenska blåbär Vaccinium myrtillus, men ’Putte’ har sitt ursprung i Nordamerika där helt andra blåbärsarter växer vilt varav vissa anses ha domesticerats redan innan européernas ankomst. På 1920-talet inleddes de första svenska försöken med amerikanska blåbär. Sorterna som provodlades tillhörde den högväxande arten V. corymbosum (”highbush”) och var ett resultat av pionjärerna dr F. V. Covilles och fru Elisabeth Whites förädlingsarbete i New Jersey. De svenska försöksresultaten var dock nedslående och många av buskarna frös bort. Det skulle dröja flera decennier innan högväxande blåbär ånyo provodlades på svensk mark och även om det bland de då nya sorterna fanns sådana som ansågs lovande t ex ’Bluecrop’, så var resultaten också i dessa försök i sin helhet föga uppmuntrande.

Därför vändes istället blicken mot de härdigare lågväxande amerikanska blåbären V. angustifolium och V. myrtilloides (”lowbush”). Sålunda erhöll svenska forskare frön från blåbärsfält i Minnesota, USA, och Nova Scotia, Kanada. Från fröna uppdrogs plantor som 1978 blev färdiga för distribution till fyra olika försökslokaler belägna i zon 1, 2, 5 och 6. Efter en första selektion på dessa platser överfördes de 350 mest lovande plantorna till SLU Balsgård 1982. Väl där kunde konstateras att endast cirka 50 % av plantorna var rena ”lowbush”. Övriga beskrevs som halvhöga (”semi high”) och antogs vara korsningar mellan V. angustifoliun och V. corymbosum eftersom dessa båda arter har genetiska förutsättningar att korsa sig med varandra, då de växer sida vid sida vilket förekommer i såväl USA som Kanada. 

Det fortsatta selektionsarbetet på Balsgård resulterade i att det första svenskamerikanska blåbäret ’Putte’ kunde föras i handeln 1986. ’Putte’ brukar även benämnas hybridblåbär eftersom det är en korsning mellan två olika arter (V. angustifolium och V.corymbosum). Sorten är idag en av Nationella genbankens bärmandatsorter och finns att köpa som E-planta. Som framgår av bilderna sitter de mörkblå bären i klasar. Avkastningen kan uppgå till tre liter bär per buske. ’Putte’ är självfertil och härdig till och med zon 5.

Text: Inger Hjalmarsson, Alnarp i augusti 2020

Blåbäret 'Putte'. Färgfoto som visar plantan, odlad i en pallkrage.
Blåbäret 'Putte'. Foto Inger Hjalmarsson.
Blåbäret 'Putte'. Färgfoto som visar bären i närbild.
Blåbäret 'Putte'. Foto Inger Hjalmarsson.
Blåbäret 'Putte'. Färgfoto som visar bladverket.
Blåbäret 'Putte'. Foto Inger Hjalmarsson.

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92