Vad är en mandatsort?

Senast ändrad: 15 november 2023

De sorter som bevaras i Nationella genbanken kallas mandatsorter. I genbanken bevaras 2300 mandatsorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter.

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har namngivits och spritts lokalt, liksom sorter framförädlade och marknadsförda av svenska växtförädlare. Dessutom innefattas utländska sorter med lång dokumenterad odlingstradition i Sverige.

Fördelningen av mandatsorter växtslagsvis i november 2023:

Växtslag i Nationella genbanken.jpg

 


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se