EUWelNet

Senast ändrad: 03 maj 2018

EUWelNet-projektet

EU-kommissionen har föreslagit ett europeiskt nätverk för djurskydd. DG SANCO utsåg i konkurrens SLU/SCAW att genomföra en förstudie, i samarbete med flera medlemsländer. Syftet var att påvisa hur ett europeiskt nätverk, som fick namnet EUWelNet, skulle kunna effektivisera genomförandet av djurskyddslagstiftningen. Slutredovisningen av studien har överlämnats till kommissionen i slutet av 2013 och rapporterna från EUWelNet-projektet finns här Öppnas i nytt fönster.

Här är en exekutiv sammanfattning av EUWelNet.

Läs mer om EUWelNet i artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning, nummer 10, 2013 sidan 23-26.