Harmonisering och likriktning av försöksdjursutbildning

Senast ändrad: 28 oktober 2020
Försöksdjur, råttor i bur. Foto.

HERMES

ERASMUS+ projektet HERMES syftar till att harmonisera och likrikta försöksdjursutbildning i alla medlemsstater i EU, vilket kommer att underlätta för forskare och doktorander inom EU. Harmoniserad utbildning inom EU ökar också skyddet för djur som används för vetenskapliga ändamål 

I HERMES-projektet testas och valideras en ny modell för försöksjursutbildning i Europa.

Du kan läsa mer om HERMES på deras webbplats.

Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se