Kontakt

Senast ändrad: 30 januari 2019
VHC, foto: Josefina Zidar.JPG

Nationellt centrum för djurvälfärd

Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5 (VHC-huset), Uppsala.
Postadress: Box 7053, 750 07 Uppsala
E-post: scaw@slu.se  

 

Kontaktpunkt slakt
SCAW.kontakt.slakt@slu.se

PARERE
SCAW.kontakt.parere@slu.se

 

Föreståndare

Asso. Prof. Viveka Hillegaart

Viveka.hillgaart@slu.se

Tel: 018-67 21 50

 

Biträdande föreståndare

Docent, DVM, VMD Margareta Stéen, CV

Margareta.Steen@slu.se

Tel: 018-67 16 13

 

Forskare

Prof. Mats Sjöquist

Mats.Sjoquist@slu.se

Tel: 018-67 22 51

Mobil: 070-637 22 51

 

Handläggare för Kontaktpunkt slakt 

Prof. Lotta Berg, CV

Lotta.Berg@slu.se

Tel: 0511-67 107

 

Kvalificerad handläggare

Dr. Elin Spangenberg

elin.spangenberg@slu.se

Tel: 018-67 16 24

 

Kvalificerad handläggare

Birgitta Staaf Larsson, CV

Birgitta.Staaf.Larsson@slu.se 

Tel: 018-67 21 57

Mobil: 0730-42 19 11 

 

Kvalificerad handläggare

Dr. Josefina Zidar, CV

Josefina.Zidar@slu.se

Mobil:070-382 65 58

 

Kvalificerad handläggare

DVM Elina Åsbjer

Elina.asbjer@slu.se 

Mobil: 0703-74 61 49

 

Kvalificerad handläggare 

DVM Johan Lindsjö

johan.lindsjo@slu.se 

Mobil: 070-634 07 09

 

 


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

scaw@slu.se

Sidansvarig: Josefina.Zidar@slu.se