Kontakt

Senast ändrad: 03 maj 2018
EXT_140527_4571_mwt.jpg

 

Nationellt centrum för djurvälfärd

Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW

Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5 (VHC-huset), Uppsala.
Postadress: Box 7053, 750 07 Uppsala
E-post: scaw@slu.se 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpunkt slakt
SCAW.kontakt.slakt@slu.se

PARERE
SCAW.kontakt.parere@slu.se

Föreståndare
Prof. Mats Sjöquist
Mats.Sjoquist@slu.se
Tel: 018-67 22 51
Mobil: 070-637 22 51

Biträdande föreståndare
Docent, DVM, VMD Margareta Stéen
Margareta.Steen@slu.se
Tel: 018-67 16 13

Kvalificerad handläggare
Birgitta Staaf Larsson
Birgitta.Staaf.Larsson@slu.se 
Tel: 018-67 21 57
Mobil: 0730-42 19 11 

Handläggare för Kontaktpunkt slakt
Prof. Lotta Berg
Lotta.Berg@slu.se
Tel: 0511-67 107

Projektkoordinator
Elin Spangenberg
elin.spangenberg@slu.se
Tel: 018-67 16 24

Kvalificerad handläggare
Maria Forsberg Lönn
Maria.Lonn@slu.se
Mobil:070-382 65 58

Kvalificerad handläggare
DVM Elina Åsbjer
Elina.asbjer@slu.se
Mobil: 0703-74 61 49

Projektledare 
DVM Johan Lindsjö
johan.lindsjo@slu.se
Mobil: 070-634 07 09

 

 

Sidansvarig: Maria.lonn@slu.se