Sveriges kontaktpunkt för slakt

Senast ändrad: 27 mars 2018

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, är Sveriges kontaktpunkt för slakt och annan avlivning.

 

 

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning:

Arkiv Kontaktpunkt slakt

HSA International Symposium i Zagreb, Kroatien

Den 15 juli 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) en workshop på HSA International Symposium i Zagreb, Kroatien.

Deltagare i workshopen var de nationella kontaktpunkterna* för EUs slakt- och avlivningsförordning 1099/2009 och det här var första gången de träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor kring djurskydd vid slakt.

HSA (Humane Slaughter Association) International Symposium pågick den 16-17 juli 2015 och temat var djurvälfärd för livsmedelsproducerande djur under transport, försäljning och slakt.

*Alla EUs medlemsstater är sedan den 1 januari 2013 skyldiga att utse en kontaktpunkt för djurskydd vid slakt och annan avlivning. För Sveriges del innehar SCAW denna funktion.

Här hittar du material från workshopen:

Presentation Andrea Gervelmyer

Presentation Michael Marahrens

Presentation Antonio Velarde


Träffar för djurskyddsansvariga vid slakterier för fjäderfä samt för nöt, gris och lamm. 

Material från träffarna:
Lotta Berg, SCAW:

Introduktion

Standardrutiner och kompetensbevis fjäderfä

Standardrutiner och kompetensbevis röda köttet

Bedömning av bedövningskvaliteten fjäderfä

Bedömning av bedövningskvaliteten röda köttet

Paula Quintana Fernandez, KRAV:

Presentation av KRAV

Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen Skåne:

Omvärldsspaning

Naser Arzoomand, Livsmedelsverket:

Köttbesiktningsanmärkningar och slakterier som en källa till kunskap om djurhälsoläget.


Nordic Workshop on on-farm killing of poultry

Killing poultry for disease control. Practical experience in The Netherlands. (Marien Gerritzen)

On farm killing of poultry for disease control. Whole house gassing. (Marien Gerritzen)

On farm killing of poultry for disease control. Contingency plans. (Marien Gerritzen)

Whole-house carbon dioxide killing of laying hens - practical experiences (Lotta Berg, Magnus Jeremiasson, Alexandra Jeremiasson)

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se