Sveriges kontaktpunkt för slakt

Senast ändrad: 31 januari 2018

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, är Sveriges kontaktpunkt för slakt och annan avlivning.

 

 

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning:

Arkiv Kontaktpunkt slakt

HSA International Symposium i Zagreb, Kroatien

Den 15 juli 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) en workshop på HSA International Symposium i Zagreb, Kroatien.

Deltagare i workshopen var de nationella kontaktpunkterna* för EUs slakt- och avlivningsförordning 1099/2009 och det här var första gången de träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor kring djurskydd vid slakt.

HSA (Humane Slaughter Association) International Symposium pågick den 16-17 juli 2015 och temat var djurvälfärd för livsmedelsproducerande djur under transport, försäljning och slakt.

*Alla EUs medlemsstater är sedan den 1 januari 2013 skyldiga att utse en kontaktpunkt för djurskydd vid slakt och annan avlivning. För Sveriges del innehar SCAW denna funktion.

Här hittar du material från workshopen:

Presentation Andrea Gervelmyer

Presentation Michael Marahrens

Presentation Antonio Velarde

Material från träffarna för djurskyddsansvariga vid slakterier för fjäderfä samt för nöt, gris och lamm.

Lotta Berg, SCAW:

Introduktion

Standardrutiner och kompetensbevis fjäderfä

Standardrutiner och kompetensbevis röda köttet

Bedömning av bedövningskvaliteten fjäderfä

Bedömning av bedövningskvaliteten röda köttet

Paula Quintana Fernandez, KRAV:

Presentation av KRAV

Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen Skåne:

Omvärldsspaning

Naser Arzoomand, Livsmedelsverket:

Köttbesiktningsanmärkningar och slakterier som en källa till kunskap om djurhälsoläget.

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se