Sveriges lantbruksuniversitet

Kontaktpunkt för PARERE

Arbete i laboratorium. Foto.

Nationell kontaktpunkt för PARERE

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), är den nationella kontaktpunkten för PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance) i enlighet med Direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010.

SCAW har identifierat de laboratorier i Sverige som är mest lämpade att genomföra valideringsstudier  i enlighet med direktivet. SCAW stödjer laboratorier att bli medlemmar i gruppen som utför valideringsstudier för EU-kommissionen. Kontaktpunktens främsta uppgift är att ge kommissionen råd om vilka alternativa metoder som ska valideras på grundval av deras potential att uppfylla regleringsbehovet och skaffa ett erkännande. Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och andra myndigheter förser SCAW med nödvändig information som vidarebefordras till Europeiska unionens referenslaboratorium för alternativ till djurförsök (EURL-ECVAM).

Publicerad: 04 februari 2021 - Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se
Loading…