Träffar för djurskyddsansvariga på slakterier

Senast ändrad: 07 september 2021
Kor under vit himmlel. Foto.

Den 21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier.  Anmälan till träffarna öppnas i slutet av juni.

Målgrupp:

Målgruppen för dessa träffar är slakteriernas djurskyddsansvariga, och då är en eller två personer från varje slakteri (oavsett storlek) välkomna. Även tredjepartscertifierare som bedömer slakterier är välkomna att delta. Vi vill att fokus ska ligga på slakteriernas verksamhet i vardagen, och att alla medverkande som vill ska få komma till tals, så vi begränsar antalet platser. Därför har vi tyvärr inte möjlighet att även ta med personal från berörda myndigheter, andra slakterianställda än de djurskyddsansvariga, intresserade studenter eller andra grupper på dessa träffar.

Träffarna sker som ett hybridmöte med ett begränsat antal platser för att delta på plats i Skara (30 st per dag), men även med möjlighet att delta digitalt via Zoom för dem som föredrar det. 

Syftet med årets möte är bl.a. att ge en aktuell omvärldsspaning med relevans för slakteriernas verksamhet, presentera information från Livsmedelsverket och Jordbruksverket, med diverse nyheter kring lagstiftning och djurskyddskontroll. Sista delen av dagen ägnas åt aktuella frågor för de KRAV-certifierade slakterierna.

 

Program

Sista anmälningsdag 13 september.

 

Sidansvarig: elin.spangenberg@slu.se